สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและระบบการเรียนรู้

พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
          เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยือนสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
          โอกาสนี้ พลเอก พหล สง่าเนตร ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดการประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทาง “ปฏิรูประบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น : STAR STEMS” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง และผู้นำท้องถิ่น โดยมุ่งเป้าพัฒนาครูเพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ภายใต้กรอบแนวคิด “คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
          จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดศึกษาและการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเดินทางต่อไปยัง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล เพื่อศึกษาดูงานการจัดศึกษาและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชายขอบ โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน

เข้าชม : 1086


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 / ก.ค. / 2561
      การอบรมทางไกลรักษาการ ผอ. และStem และพิธีปิดค่ายครอบครัวสุขสันต์ฯ 17 / มี.ค. / 2561
      พิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 16 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 / มี.ค. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560