สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการด้วยรักและห่วงใยฯ

อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559          เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๓ น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
          โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการและผลงานของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีโรงเรียนในโครงการจำนวน ๘๒ โรงเรียน จาก ๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ๓๖ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ให้นักเรียนมีสุขอนามัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สนับสนุนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนมีทักษะ ความชำนาญ รวมทั้งมีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพควบคู่ไป
 
          ท่านสามารถดูภาพข่าวและกิจกรรมของ สพป.บึงกาฬ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สพป.บึงกาฬ
เข้าชม : 660


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 30 / มี.ค. / 2560
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 9 / ธ.ค. / 2559
      สพป.บึงกาฬ เป็นเจ้าภาพ OBEC Awards ครั้งที่ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 / ธ.ค. / 2559
      สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ประกอบพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 28 / พ.ย. / 2559
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2559 14 / พ.ย. / 2559