สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ

ศุกร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
          วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬเข้าร่วมการประชุม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการ (ตามกฎกระทรวง) และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันเลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะนำรายชื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการแต่งตั้งฯ ต่อไป

เข้าชม : 2692


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมทางไกลรักษาการ ผอ. และStem และพิธีปิดค่ายครอบครัวสุขสันต์ฯ 17 / มี.ค. / 2561
      พิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 16 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 / มี.ค. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560
      สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 / ก.ย. / 2560