สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ

จันทร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ

                             ดร.จรูญรัตน์  ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ภายใต้โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ถือศีลปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างเปี่ยมล้น ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโพธิ์ศรีสร้อย อำเภอปากคาด เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗.เข้าชม : 1370


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561