สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗

อาทิตย์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2557          การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นการสอบภาค ค. ความเหมาะกับวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) โดยใช้สนามสอบทั้ง ๘ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์, โรงเรียนบึงกาฬ, โรงเรียนบ้านบึงกาฬ, โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์, โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์, โรงเรียนบ้านหนองจันทน์, โรงเรียนศรีวิไลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล โดยแบ่งห้องสอบทั้งหมด ๘๑ ห้อง แต่ละห้องสอบมีกรรมการสอบสัมภาษณ์ห้องละ ๕ คน
          ก่อนการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคน ถึงการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ผู้เข้าสอบทุกคน แล้วจึงทำการจับสลากรายชื่อกรรมการประจำห้องสอบ จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าสอบพร้อมเพรียง ณ ห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสาร แฟ้มประวัติและผลงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มาเป็นอย่างดี
         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะทำการประกาศผลสอบการแข่งขัน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และทางเว็บไซต์ www.bki.ictbk.net

เข้าชม : 5722


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561