สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เดินทางไปออกรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัคร ๑๑ กลุ่มวิชา มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น ๔,๗๕๙ คน จัดให้มีการสอบภาค ก. ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ สอบภาค ข. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และภาค ค. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
          สพป.บึงกาฬ ได้วางมาตรการอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการสอบแข่งขัน พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบ เพื่อสอดส่อง กำกับ และดูแลการดำเนินการสอบ โดยได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก
          ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา ได้เตือนผู้สมัครสอบ ให้เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง อย่าหลงเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือในการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นครู ในสังกัด สพป.บึงกาฬ ต่อไป
เข้าชม : 2075


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561