สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และงานวันข้าราชการพลเรือน

อังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗

                       เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ดร.จรูญรัตน์  ส่งศรี และ นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  นำคณะข้าราชการในสังกัด สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน โดยมีนายเทวัญ  สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
               ต่อจากนั้น เป็นพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวม ๗ คน โดยข้าราชการในสังกัด สพป.บึงกาฬที่ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรในครั้งนี้ คือ ดร.จรูญรัตน์  ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และ นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง พร้อมกันนี้ ได้ฝากให้ข้าราชการทำงานมุ่งหวังผลสำเร็จมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว การทำงานต้องทำอย่างคุ้มค่า และเห็นผลงานเป็นรูปธรรม และมีผลงานที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนอีกด้วย


เข้าชม : 1379


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561