สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดห้องสมุดประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงสว่าง

เสาร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
          วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องสมุดประชาร่วมใจ” ณ โรงเรียนบ้านดงสว่าง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านดงสว่าง, คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบ้านต้องโสกก่าม, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสว่าง รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนบ้านดงสว่าง, บ้านโนนงาม และบ้านหนองปะต่าง ร่วมให้การต้อนรับ
          ห้องสมุดประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงสว่าง ดำเนินการจนแล้วเสร็จมาได้นั้น เกิดขึ้นมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนในชุมชน รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ๒๗๖,๗๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน และได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุทรียภาพ นันทนาการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการเพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเอง


เข้าชม : 1251


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561