สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.ปากคาด

พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
          วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เดินทางไปร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มาร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนกว่า ๓๐ หน่วยงาน มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
          สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้มีการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ออกให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
          ในการนี้ สพป.บึงกาฬ โดยนายวิชิต จิตรจักร และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มปากคาด ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เพื่อรับทราบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน พร้อมทั้งร่วมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากจน จำนวน ๑๐๐ ชุด มอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กยากจน จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท มอบชุดนักเรียน จำนวน ๑๐๐ ชุด และมอบผ้าถุง ผ้าขาวม้าแก่ประชาชน ๑๐๐ คน


เข้าชม : 1048


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561