สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

                      เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗  สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โดยนายอัมพร  พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
                      ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ให้กับนักเรียน ,ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงในด้านการศึกษา อาทิ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสะแบง ทีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับม.๑-ม.๓ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ , กลุ่มโรงเรียนหนองพันทาบัวตูมกับรางวัลโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี , โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ซึ่งคว้าอันดับ ๔ จากการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขาสามัคคีปี ๙ ฯลฯ และการแนะนำตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดคนใหม่ ๒ ท่าน คือ ๑. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง เดิมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมลอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทน อ.บึงโขงหลง ๒ .นางเทพิน  เหมวงษ์ เดิมเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาล อ.ศรีวิไล
                      เมื่อเริ่มการประชุม นายอัมพร  พินะสา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้มอบแนวนโยบายข้อปฏิบัติ โดยเน้นในเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และกิจกรรมปิดกล่องชอล์ค กีฬาสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ชาวบึงกาฬครั้งที่ ๒  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันภาพ/ข่าว : S.Somphot

                                  


เข้าชม : 1542


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 / ก.พ. / 2563
      ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster ๑๐ ครั้งที่ ๕ 18 / ก.พ. / 2563
      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561