สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมี นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง เริ่มลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเลือกตั้งครั้งนี้ สพป.บึงกาฬ ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น ๙ หน่วย คือ
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอศรีวิไล ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเซกา ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอบึงโขงหลง ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอบุ่งคล้า ณ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอปากคาด ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
                    หน่วยเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอโซ่พิสัย ณ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
          โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามสิทธิ์และสถานที่ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส


เข้าชม : 1460


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561