สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


จังหวัดบึงกาฬประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ผอ.สพป.บึงกาฬ) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมโรงเรียน และราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยดอกไม้จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ  8 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน , โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา, โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์, โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการฝึกอาชีพ, โครงการส่งเสริมสหกรณ์, โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการสำรวจความพร้อมในรอบสุดท้ายในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 อีกครั้งก่อนถึงวันรับเสด็จฯ จริงในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เพื่อให้สมพระเกียรติ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจในครั้งนี้

 

 เข้าชม : 1043


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 / ก.ค. / 2561
      การอบรมทางไกลรักษาการ ผอ. และStem และพิธีปิดค่ายครอบครัวสุขสันต์ฯ 17 / มี.ค. / 2561
      พิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 16 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 / มี.ค. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560