สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การยกระดับคุณภาพ O-NET

ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


ผอ.สพป.บึงกาฬ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554.

                               

นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ผอ.สพป.บึงกาฬ) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานยกระดับคุณภาพ O-NET ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในวันที่ 10 มกราคม 2555

โดยการประชุมดังกล่าว ผอ.สพป.บึงกาฬ ได้ให้นโยบายแก่คณะทำงานว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบและเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงได้วางแผนและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมด้วยทีมศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มแต่ละอำเภอ ได้ออกไปชี้แจง พร้อมกับแนะนำ กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ทั้ง 23 กลุ่มโรงเรียน 8 อำเภอ ได้รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NETและ O-NET ตลอดจน NTและ LAS ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการสอบ Pre O-NET ให้เร็วที่สุดไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนที่จะมีการสอบจริงในวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ

สำหรับการออกนิเทศการยกระดับคุณภาพ O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2555 ตามนโยบายของ ผอ.สพป.บึงกาฬ มีกำหนดการดังนี้ อำเภอเมืองบึงกาฬ นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม, อำเภอพรเจริญ/ศรีวิไล นายพลชัย ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม, อำเภอเซกา นายประหยัด คามตะศิลา รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม, อำเภอปากคาด/โซ่พิสัย นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม และอำเภอบุ่งคล้า/บึงโขงหลง นายศุภกฤต ไกรสกุล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ทั้งนี้ สพป.บึงกาฬ ขอขอบพระคุณประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง.

----------------------------

ทีมข่าว ปชส.สพป.บึงกาฬ/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1110


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมทางไกลรักษาการ ผอ. และStem และพิธีปิดค่ายครอบครัวสุขสันต์ฯ 17 / มี.ค. / 2561
      พิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 16 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 / มี.ค. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560
      สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 / ก.ย. / 2560