สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นโยบายด้านการจัดการศึกษา ศธ. และโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


ผอ.สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพป.บึงกาฬ ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา.

นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อำภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยในการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพป.บึงกาฬ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนจากอำเภอใหม่ 2 อำเภอ คือ อำเภอปากคาด จำนวน 19 โรงเรียน และอำเภอโซ่พิสัย จำนวน 37 โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบุ่งคล้า อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย และมีประกาศกะทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยให้ยกเลิกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วยท้องที่ทุกอำเภอข้างต้น โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับฟังหัวข้อราชการและนโยบายร่วมกัน เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบึงกาฬ และ สพป.บึงกาฬ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

สำหรับหัวข้อและนโยบายการศึกษาที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีสาระที่สำคัญคือ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา ปฏิรูปครู จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ส่วนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ของ สพป.บึงกาฬ คือ นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ การบริหารและจัดการศึกษาคุณภาพ แหล่งเรียนรู้คุณภาพ และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ.

---------------------------

ปชส.สพป.บึงกาฬ/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 986


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู จังหวัดบึงกาฬ 16 / พ.ค. / 2559
      การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559 21 / เม.ย. / 2559
      สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ 11 / เม.ย. / 2559
      สพป.บึงกาฬ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการด้วยรักและห่วงใยฯ 29 / มี.ค. / 2559
      สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ 26 / ม.ค. / 2559