สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ

ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553


สพป.หนองคาย เขต 3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2553...

นายอัมพร  พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 (ผอ.สพป.นค.3) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ของข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 (สพป.นค.3) มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2550 - 2551 ดังนี้ ปี 2550 ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) บุรุษ 31 สำรับ สตรี 30 สำรับ, ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ 9 สำรับ สตรี 10 สำรับ, ชั้นตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ 2 สำรับ สตรี 2 สำรับ, ชั้นตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ 4 สำรับ สตรี 7 สำรับ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) บุรุษ 36 เหรียญ สตรี 34 เหรียญ ปี 2551 ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) บุรุษ 30 สำรับ สตรี 22 สำรับ, ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ 4 สำรับ สตรี 8 สำรับ, ชั้นตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ 1 สำรับ สตรี 1 สำรับ, ชั้นตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ 3 สำรับ สตรี 6 สำรับ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) บุรุษ 24 เหรียญ สตรี 10 เหรียญ

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ซึ่งนายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.นค.3 ได้เป็นตัวแทนนำกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, บุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการครู, ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง.

--------------------------------

ปชส.สพป.นค.3/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1339


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561