สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


สพป.หนองคาย เขต ๓ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประดิษฐ์กระทง และส่งนางนพมาศเข้าชิง คว้า ๒ รางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ กระทงประเภทสวยงาม และรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางนพมาศ ประจำปี ๒๕๕๓ ในงานประเพณีลอยกระทง อำเภอบึงกาฬ...

               นายอัมพร  พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ ส่งกระทงและนางนพมาศเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวอำเภอบึงกาฬ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอบึงกาฬจะได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย

          ประเพณีลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป และเป็นการบูชาพระแม่คงคาด้วย

           ทุก ๆ ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ และโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวเป็นประจำ โดยในปีนี้ได้ประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติ เช่น ใบตอง และดอกไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลทั้ง ๒ ประเภท คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกระทงสวยงาม เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางนพมาศประจำปี ๒๕๕๓ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท รางวัลที่ได้รับครั้งนี้เกิดจากความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในสังกัดที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสมาน วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู ให้คณะครู และนักเรียนร่วมประดิษฐ์กระทงร่วมกับ สพป.หนองคาย เขต ๓ ด้วย.

----------------------------

ปชส.สพป.หนองคาย เขต ๓/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1248


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561