สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจำปี 2553

ศุกร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) ตามโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี...

                 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี 2553" ณ หอประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

              โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ตามมาตรา 12 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 290 คน ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ, พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553, วินัยและการรักษาวินัย, การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, การเขียนวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนหลักสูตรและการวัดผลประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 และมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย รศ.ดร.ประสาท อิสรปรีดา, ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี, นายประหยัด คามตะศิลา, นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 3, นายสุรเวท สุกทน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายภุชงค์ ผ่านชมภู นิติกรชำนาญการพิเศษ

               สำหรับงบประมาณในการจัดอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด.

---------------------------

ปชส.สพป.หนองคาย เขต 3/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1548


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561
      ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ 26 / ต.ค. / 2561
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 19 / ต.ค. / 2561