สพป.บึงกาฬ

  

24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
23 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม ประเภทวีดีโอเรื่องสั้น จากงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม ประจำปี ๒๕๕๖
20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บุคลากรในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิตของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน
สพป.บึงกาฬ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน
16 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริตจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน ICT จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน ICT จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องฯ สื่อ ๖๐ พรรษา
ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องฯ สื่อ ๖๐ พรรษา
6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบทุนการศึกษาพร้อมจักรยานยืมเรียน โครงการปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมจักรยานยืมเรียนโครงการปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน (Bridgestone Rides the Future 2013)
6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาโครงการเร่งรัดคุรภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับครูธุรการของโรงเรียนในสังกัด
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศระดับกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด
30 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ พร้อมรับทราบนโยบายจากผู้ว่าฯ
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
นายปกครอง พงษ์ญาติ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านคำไผ่
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ประจำปี ๒๕๕๖
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโครงการศรีชมภูโมเดล
ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มาปฏิบัติราชการที่ จ.บึงกาฬ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการศรีชมภูโมเดล
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกาฬ จำนวน ๑๕ ทุน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>