สพป.บึงกาฬ

  

31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ศรีชมภูโมเดล
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นเป็นฐานอย่างมีคุณภาพ ศรีชมภูโมเดล
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
28 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
27 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ออกประเมินนักเรียนเพื่อขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ออกประเมินนักเรียนเพื่อขอรับทุนในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
23 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อนในสถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อนในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
23 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน
สพป.บึงกาฬ รับมอบโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสพอัคคีภัย โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การสัมมนาการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ฯ
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรม
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดบึงกาฬ
14 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.บึงกาฬ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยโครงการจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.บึงกาฬ ออกให้บริการประชาชน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.บึงกาฬ ออกปฏิบัติงานบริการประชาชนในพื้นที่ อ.พรเจริญ
7 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เน้นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
7 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ยอดรวมผู้สมัครครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ทั้งสิ้น ๒,๒๓๗ คน กลุ่มวิชาปฐมวัยมียอดเป็นอันดับ ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สรุปยอดรวมผู้สมัครครูผู้ช่วยทั้งสิ้น ๒,๒๓๗ คน
6 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
1 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ลงนาม MOU เพื่อคุ้มครองและป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ และป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จังหวัดบึงกาฬ ๒๕๕๖
29 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ วันแรกคึกคัก ยอดผู้สมัครทะลุ ๕๐๐ คน
บรรยากาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันแรกคึกคัก
25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บุคลากร สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำขอพรพ่อเมืองบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันสงกรานต์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>