สพป.บึงกาฬ

  

3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลศรีวิไล รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ รับมอบชุดนักเรียนพระราชทานฯ
โรงเรียนสังวาลย์วทิย์ ๑ รับมอบชุดนักเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ ผู้การฯ เยี่ยมโรงเรียน”
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ ผู้การฯ เยี่ยมโรงเรียน”
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗ เพื่อสร้างอาคารจักษุ โรงพยาบาลเซกา
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา แก่บุคลากรทางการศึกษา
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์ ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดกีฬา บึงกาฬวิศิษฐ์เกมส์
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>