สพป.บึงกาฬ

  

6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาโครงการเร่งรัดคุรภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับครูธุรการของโรงเรียนในสังกัด
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้กับตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศระดับกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด
30 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ พร้อมรับทราบนโยบายจากผู้ว่าฯ
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
นายปกครอง พงษ์ญาติ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านคำไผ่
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ประจำปี ๒๕๕๖
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโครงการศรีชมภูโมเดล
ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มาปฏิบัติราชการที่ จ.บึงกาฬ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการศรีชมภูโมเดล
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกาฬ จำนวน ๑๕ ทุน
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนแก่งอาฮง อบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๓
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ ๓
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖
ผอ.สพป.บึงกาฬ และบุคลากร สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก อบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๒
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ ๒
9 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๖ อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่ ของ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
8 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สพป.บึงกาฬ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้การช่วยเหลือที่โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
สพป.บึงกาฬ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๑
สพป.บึงกาฬ เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรอบ ๒ จำนวน ๖๑ ราย
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรอบ ๒ จำนวน ๖๑ ราย
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมการจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงาน
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>