สพป.บึงกาฬ

  

2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ คืนความสุขให้นักเรียน “มอบบ้านรวมน้ำใจ สู่ฟ้าใส เด็กดีที่ยากไร้”
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านหลังใหม่ ให้กับ น้องฟ้าใส ด.ญ.ดวงใจ ไชยปัญญา ร.ร.อนุบาลศรีวิไล
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นโยบายห้องเรียนคุณภาพ ของ สพป.บึงกาฬ เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในเชิงปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ และ ร.ร.ตชด.บ้านนาแวง
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ(แห่งใหม่)
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธี่เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ยินดีต้อนรับ ๑๑ คนเก่ง บรรจุครูผู้ช่วยรอบแรก
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๑๑ ตำแหน่ง
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดการอบรมและมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล พร้อมลงนามปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
28 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ
27 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
20 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ ภาค ข. ไม่พบเหตุผิดปกติใดๆ
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย การสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
19 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ วันแรก ไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
ผอ.สพป.บึงกาฬ นำคณะ อ.ก.ค.ศ. และผู้สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ไม่พบความผิดปกติใดๆ
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เตรียมแนวทางป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย เตือนผู้สมัครสอบ อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการสอบครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>