สพป.บึงกาฬ

  

6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
สพป.บึงกาฬ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๑
สพป.บึงกาฬ เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรอบ ๒ จำนวน ๖๑ ราย
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรอบ ๒ จำนวน ๖๑ ราย
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมการจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงาน
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงาน
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ พร้อมรับมอบนโยบายจาก ผวจ.บึงกาฬ
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ นำครูโรงเรียนในฝันเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
สพป.บึงกาฬ นำครูโรงเรียนในฝันเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครู ป.๒
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต ครูผู้สอนชั้น ป.๒ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนชั้น ป.๒ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน บึงกาฬ เมาเท่นไบค์ ชาเลนจ์ ๒๐๑๓
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน บึงกาฬ เมาเท่นไบค์ ชาเลนจ์ ๒๐๑๓ พร้อมมอบจักรยาน ๒๐๐ คัน
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
สพป.บึงกาฬ จัดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เทสโก้โลตัสใจดี มอบรองเท้านักเรียน ๕๐๖ คู่
เทสโก้โลตัส จัดโครงการ เทสโก้โลตัส พาน้องไปโรงเรียน มอบรองเท้านักเรียน ๕๐๖ คู่ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ๓ โรงเรียน
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
15 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สพป.บึงกาฬ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สพป.บึงกาฬ
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมมอบนโยบายฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ประชุมมอบนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อำเภอบุ่งคล้า
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา แก่ครูและบุคลากรในเขตอำเภอบุ่งคล้า
5 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการติดตามและประเมินผลฯ ตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ.บึงโขงหลง และ อ.เซกา
ผอ.สพป.บึงกาฬ ประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่ครูและบุคลากรในเขตอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมมอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโซ่พิสัย
การประชุมมอบนโยบาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโซ่พิสัย ประจำปี ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>