สพป.บึงกาฬ

  

11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สพป.บึงกาฬ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สพป.บึงกาฬ
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมมอบนโยบายฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ประชุมมอบนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อำเภอบุ่งคล้า
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา แก่ครูและบุคลากรในเขตอำเภอบุ่งคล้า
5 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการติดตามและประเมินผลฯ ตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ.บึงโขงหลง และ อ.เซกา
ผอ.สพป.บึงกาฬ ประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่ครูและบุคลากรในเขตอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมมอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโซ่พิสัย
การประชุมมอบนโยบาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโซ่พิสัย ประจำปี ๒๕๕๖
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ต้อนรับ ผวจ.บึงกาฬ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาเวียดนาม
สพป.บึงกาฬ ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เปิดให้ใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่อบรมหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผวจ.บึงกาฬคนใหม่ ตรวจเยี่ยมและมอบข้อราชการ แก่ ผอ.ร.ร. อำเภอเมืองบึงกาฬ
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
28 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอำเภอพรเจริญ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอพรเจริญ
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ พร้อมรับทราบนโยบายจากผู้ว่าฯ
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครู-บุคลากรฯ อำเภอปากคาด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครู-บุคลากรทางการศึกษา อำเภอปากคาด ประจำปี ๒๕๕๖
25 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับพ่อเมืองบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
25 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
23 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วยได้อย่างรัดกุม-เรียบร้อยทุกขั้นตอน
ผอ.สพป.บึงกาฬ นำคณะ อ.ก.ค.ศ. และผู้สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย พบว่าโปร่งใส ไม่มีความผิดปกติ
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ เตรียมแนวทางป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย เตือนผู้สมัครสอบ อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการสอบครั้งนี้
19 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายนย ๒๕๕๖
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอศรีวิไล
13 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรำจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>