สพป.บึงกาฬ

  

7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบข้อราชการ จาก ผวจ.บึงกาฬ
นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม – มุกดาหาร
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเสวนา “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์อีสานเหนือ เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศ
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม อำเภอเซกา
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ลูกจ้างประจำ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.บึงกาฬ
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และรับมอบอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพแห่งที่ ๒๙ ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ธนาคารกรุงเทพ สานต่อนโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษาในชนบท ส่งมอบอาคารเรียนแห่งที่ ๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงาน
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พัฒนาครูฯสู่อาเซียน ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาข้าราชการครู ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนวิทยุการบินฯ พบ รองผอ.สพป. ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับภาคอีสานตอนบน
นักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ตัวแทนวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบ รองผอ.สพป.บึงกาฬ ก่อนเดินทางไปแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
นายประหยัด คามตะศิลา รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
6 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
5 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>