สพป.บึงกาฬ

  

16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พัฒนาครูฯสู่อาเซียน ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาข้าราชการครู ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนวิทยุการบินฯ พบ รองผอ.สพป. ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับภาคอีสานตอนบน
นักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ตัวแทนวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบ รองผอ.สพป.บึงกาฬ ก่อนเดินทางไปแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
นายประหยัด คามตะศิลา รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
6 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
5 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
30 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดงาน เส้นทางแห่ง “ความภาคภูมิใจ” สู่เส้นชัยแห่ง “ศรัทธา” แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
23 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม ประเภทวีดีโอเรื่องสั้น จากงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม ประจำปี ๒๕๕๖
20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บุคลากรในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิตของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน
สพป.บึงกาฬ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน
16 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริตจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน ICT จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน ICT จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องฯ สื่อ ๖๐ พรรษา
ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องฯ สื่อ ๖๐ พรรษา
6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบทุนการศึกษาพร้อมจักรยานยืมเรียน โครงการปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมจักรยานยืมเรียนโครงการปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน (Bridgestone Rides the Future 2013)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>