สพป.บึงกาฬ

  

8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๔
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
28 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔
สพป.บึงกาฬ จัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔
26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์-นาสวรรค์-คำนาดี
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู
นายประหยัด คามตะศิลา รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งเรือยาวรับอาเซียน ไทย-ลาว-เวียดนาม
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ๓ ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ ๑๕
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียนประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ผู้ประสพอัคคีภัย
11 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพฐ. ด้วยโครงการพาแม่กลับบ้าน
สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพาแม่กลับบ้าน เพื่อขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บึงกาฬ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.บึงกาฬ ขานรับนโยบาย สพฐ. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL) ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>