สพป.บึงกาฬ

  

10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพฐ. ด้วยโครงการพาแม่กลับบ้าน
สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพาแม่กลับบ้าน เพื่อขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บึงกาฬ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.บึงกาฬ ขานรับนโยบาย สพฐ. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL) ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด อำปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ณ โรงเรียนบ้านนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ ๒ แด่สองพี่น้องผู้ยากไร้ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ 2 ให้กับ ด.ญ.พรหมพร – ด.ญ.กนกกร สีชาวนา นักเรียนโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ ระดมความร่วมมือสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
สพป.บึงกาฬ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ร่วมถวายพระพร โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมระบบควบคุมภายใน
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ จาก พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>