สพป.บึงกาฬ

  

19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์ ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดกีฬา บึงกาฬวิศิษฐ์เกมส์
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบข้อราชการ จาก ผวจ.บึงกาฬ
นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม – มุกดาหาร
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเสวนา “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์อีสานเหนือ เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศ
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม อำเภอเซกา
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ลูกจ้างประจำ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.บึงกาฬ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>