สพป.บึงกาฬ

  

17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก
บรรยากาศการรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ของ สพป.บึงกาฬ วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
28 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
สพป.บึงกาฬ เลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบุ่งคล้า
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ทีมวิ่ง ๓๑ ขา อนุบาลวิศิษฐ์ฯ เข้าขอพรและกำลังใจจาก รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ
ทีมวิ่ง ๓๑ ขา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ เข้าขอพรและกำลังใจ จากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
9 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด
สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พร้อมรับทราบนโยบายจากผู้ว่าฯ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลศรีวิไล รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ รับมอบชุดนักเรียนพระราชทานฯ
โรงเรียนสังวาลย์วทิย์ ๑ รับมอบชุดนักเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ ผู้การฯ เยี่ยมโรงเรียน”
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ ผู้การฯ เยี่ยมโรงเรียน”
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗ เพื่อสร้างอาคารจักษุ โรงพยาบาลเซกา
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา แก่บุคลากรทางการศึกษา
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>