สพป.บึงกาฬ

  

11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบึงกาฬ-วิศิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบึงกาฬ-วิศิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบมุมหนังสือ โครงการเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล
สพป.บึงกาฬ รับมอบมุมหนังสือ จาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เร่งยกระดับผล O-NET ปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เร่งยกระดับผล O-NET ปี ๒๕๕๗
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มภูสิงห์-ภูวัว ประจำปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มภูสิงห์-ภูวัว ประจำปี ๒๕๕๗
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าสีไค
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าสีไค จาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบข้อราชการ จาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
สพป.บึงกาฬ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระยะที่ ๓
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสุวรรณาราม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ คนใหม่
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่ความเป็นเลิศ
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๔
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>