สพป.บึงกาฬ

  

11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐-อี ร่วมกับ สพป.บึงกาฬ จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
19 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดการเข้าค่ายลูกเสือผู้นำคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
สพป.บึงกาฬ เปิดการเข้าค่ายลูกเสือผู้นำคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (ลูกเสือ 3 D) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ สพฐ.
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจกลยุทธ์จากคณะตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือนิเทศฯ
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ สืบศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบึงกาฬ-วิศิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบึงกาฬ-วิศิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบมุมหนังสือ โครงการเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล
สพป.บึงกาฬ รับมอบมุมหนังสือ จาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เร่งยกระดับผล O-NET ปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เร่งยกระดับผล O-NET ปี ๒๕๕๗
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มภูสิงห์-ภูวัว ประจำปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มภูสิงห์-ภูวัว ประจำปี ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>