สพป.บึงกาฬ

  

6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ภายใต้โครงการห้องเรียนคุณภาพ
27 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
16 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประเพณีสงกรานต์ สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแสดงมุทิตาสักการะครบ ๘๓ ปี หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี พระญานสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม)
17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย
ผอ.สพป.บึงกาฬ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
16 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานบุญผะเหวดอำเภอพรเจริญ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานบุญผะเหวดอำเภอพรเจริญ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
16 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ ร.ร.บ้านโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
13 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีพิเศษบรรจุใหม่ จำนวน ๒๘ ราย
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน ๒๘ ราย
3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
2 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน พรเจริญเกมส์
สพป.บึงกาฬ เปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พรเจริญเกมส์
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้อาเซียนจังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้อาเซียนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๔
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา ด้วยมาตรการรอบคอบรัดกุม
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐-อี ร่วมกับ สพป.บึงกาฬ จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>