สพป.บึงกาฬ

  

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
2 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน พรเจริญเกมส์
สพป.บึงกาฬ เปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พรเจริญเกมส์
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้อาเซียนจังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้อาเซียนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๔
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา ด้วยมาตรการรอบคอบรัดกุม
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ ประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐-อี ร่วมกับ สพป.บึงกาฬ จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
19 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดการเข้าค่ายลูกเสือผู้นำคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
สพป.บึงกาฬ เปิดการเข้าค่ายลูกเสือผู้นำคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (ลูกเสือ 3 D) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ สพฐ.
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจกลยุทธ์จากคณะตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือนิเทศฯ
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ สืบศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านคำบอน ประสพอัคคีภัย
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>