สพป.บึงกาฬ

  

22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด อำปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ณ โรงเรียนบ้านนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ ๒ แด่สองพี่น้องผู้ยากไร้ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ 2 ให้กับ ด.ญ.พรหมพร – ด.ญ.กนกกร สีชาวนา นักเรียนโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ ระดมความร่วมมือสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
สพป.บึงกาฬ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ร่วมถวายพระพร โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมระบบควบคุมภายใน
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ จาก พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ มุ่งพลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ และ โรงเรียนบ้านนาซาว
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ คืนความสุขให้นักเรียน “มอบบ้านรวมน้ำใจ สู่ฟ้าใส เด็กดีที่ยากไร้”
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านหลังใหม่ ให้กับ น้องฟ้าใส ด.ญ.ดวงใจ ไชยปัญญา ร.ร.อนุบาลศรีวิไล
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นโยบายห้องเรียนคุณภาพ ของ สพป.บึงกาฬ เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในเชิงปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ และ ร.ร.ตชด.บ้านนาแวง
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ(แห่งใหม่)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>