สพป.บึงกาฬ

  

2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
22 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง - โสกก่าม สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสามัญประจำปี 2553 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ครูพันธุ์ใหม่
สพท.หนองคาย เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อเป็นครูสายเลือดใหม่และผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดแข่งกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.53
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2553
19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
9 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนของหนูสายใยของชุมชน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือ ร.ร.บ้านท่าเชียงเครือ กรณีประสบอัคคีภัย
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมบุคลากรกลุ่มเครือข่ายในสังกัด จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 4/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2553
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง : 4 ใหม่ และครูดีในดวงใจ
ร.ร.บึงกาฬ สังกัด สพท.นค.3 จัดอบรมพัฒนาเพิ่มความเข้าใจในบทบาทของครูยุคใหม่ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดพิธีสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
1 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (SP2)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประกวดแข่งขันทักษาภาษาไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
30 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อ.บึงกาฬ
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 2/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งวันรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 2/2553
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาครูอัตราจ้างตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการอบรมพัฒนาครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำนึกดีสู่วิถีพอเพียงในสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การติดตามการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทำงาน สพฐ. ติดตามการบริหารและจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2553 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และการเบิกจ่ายโครงการ SP2
21 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประกวดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/38 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>