สพป.บึงกาฬ

  

7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 บริการที่พักฟรี
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการที่พักฟรี สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 178 โรง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
สพท.หนองคาย เขต 3 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ถวายราชสดุดี รวมพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
7 / พ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
30 / เม.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
แผนผังที่ตั้งหน่วยสอบและรายชื่อที่พัก
สพท.หนองคาย เขต 3 แจ้งแผนผังที่ตั้งหน่วยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู และรายชื่อโรงแรม รีสอร์ทสำหรับผู้สมัครสอบ
29 / เม.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
27 / เม.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ยอดผู้สมัครสอบบรรจุครู หนองคาย เขต 3 ทะลุเป้า
ยอดผู้สมัครสอบบรรจุครู สพท.หนองคาย เขต 3 ทะลุเป้า 20 วิชาเอก 7,145 ราย สูงเป็นอันดับ 3 จากการสมัครสอบทั่วประเทศ 69 เขตพื้นที่การศึกษา
30 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
25 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
25 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนแกนนำชั้น ม.2 และ ม.5 ณ กองร้อย ตชด.244
4 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพท.หนองคาย เขต 3 นำร่องเปิดชั้นโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
4 / มี.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การติดตามประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.และโครงการ SP2
สพท.หนองคาย เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ และโครงการ SP2 จากคณะติดตามประเมินผล สพฐ.
25 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแนวทางยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ สื่อ และสิ่งพิมพ์
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ สื่อ และสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการ SP2
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบาย ศธ, สพฐ.สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ศธ, สพฐ. สู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสู่สถานศึกษา
17 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการทัศนศึกษาดูงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เปิดห้องทำงานต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมู ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การทดสอบประเมินความรู้เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการทดสอบประเมินความรู้เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ 16.30-18.30 น. ทุกวันจันทร์-พุธ
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับชุมชน วัด และโรงเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/36 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>