สพป.บึงกาฬ

  

24 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์
23 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพท.หนองคาย เขต 3
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552
13 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์กุดทิง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์และโรงเรียนบึงกาฬ ร่วมกับโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขงหรือ WWF จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเรารักษ์กุดทิง รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
12 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. คนใหม่
11 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเซกา หนองคาย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซกา
9 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
9 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผวจ.หนองคาย มอบนโยบายและการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากนายคมสัน เอกชัย ผวจ.หนองคาย ณ ห้องประชุมอำเภอบึงโขงหลง
9 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การตรวจสุขภาพประจำปี 2553
สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สพท.หนองคาย เขต 3 บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
5 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
3 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ประดิษฐ์กระทง และส่งนางนพมาศเข้าชิง คว้ารางวัลทั้ง 2 ประเภท
30 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2552
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
29 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กฐินสามัคคี สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
สพท.หนองคาย เขต 3 ตั้งองค์กฐินสามัคคีร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ทอดถวาย ณ วัดพรมรินทร์ (ป่งลิง) อ.เซกา
27 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กทม. ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
27 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์
26 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552
22 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเสวนาด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดอบรมเสวนาด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
20 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้คะแนนการขอย้ายฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้คะแนนการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน
19 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กีฬาสานสัมพันธ์ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2552
สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ลูกจ้าง สพท.หนองคาย เขต 2,3 ณ สนาม ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.บึงกาฬ
14 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคาย เขต 3 จัดประชุมชี้แจง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์
8 / ต.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/33 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>