สพป.บึงกาฬ

  

19 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90 อัตรา 15 วิชาเอก
9 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนของหนูสายใยของชุมชน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือ ร.ร.บ้านท่าเชียงเครือ กรณีประสบอัคคีภัย
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
8 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมบุคลากรกลุ่มเครือข่ายในสังกัด จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 4/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2553
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง : 4 ใหม่ และครูดีในดวงใจ
ร.ร.บึงกาฬ สังกัด สพท.นค.3 จัดอบรมพัฒนาเพิ่มความเข้าใจในบทบาทของครูยุคใหม่ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง
2 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดพิธีสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553
1 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (SP2)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประกวดแข่งขันทักษาภาษาไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
30 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อ.บึงกาฬ
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 2/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งวันรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 2/2553
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การพัฒนาครูอัตราจ้างตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการอบรมพัฒนาครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
29 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำนึกดีสู่วิถีพอเพียงในสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การติดตามการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทำงาน สพฐ. ติดตามการบริหารและจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2553 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และการเบิกจ่ายโครงการ SP2
21 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประกวดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
16 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 20 วิชาเอก
สพท.หนองคาย เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 20 วิชาเอก จากผู้ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
15 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอบึงกาฬ จัดอบรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
14 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดกิจกรรม สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน
10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การเผาทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการทำลายข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ตามระเบียบของทางราชการ
10 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การมีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาจากภาคเอกชน
หจก.บึงกาฬเจริญยนต์ และ หจก.ศรีวิไลเจริญยนต์ บริจาคเครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ รวมมูลค่า 105,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
8 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/38 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>