สพป.บึงกาฬ

  

24 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กีฬาสร้างสามัคคี
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาภายในเพื่อสนองนโยบาย 3 D และสร้างสามัคคี ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์ฯ
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตลาดนัดสื่อ/แบบฝึกทักษะฯ แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่อ/แบบฝึกทักษะฯ สำหรับ นร.ป3. แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์ฯ
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคาย เขต 3 ประชุมซักซ้อมปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2)
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมซักซ้อมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามโครงการ SP2 (ไทยเข้มแข็ง)
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มิติใหม่กีฬาภายในโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบึงกาฬ 22 ธันวาคม 2552
21 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายอาสาพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด จัดโครงการเข้าค่ายอาสาพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพท.หนองคาย เขต 3
15 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๓
15 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
14 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552
13 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59
นักเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 โชว์ศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
9 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เยี่ยมนักเรียนประสพอัคคีภัย
นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพท.นค.3 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสพอัคคีภัย ที่บ้านหนองแสง อำเภอบึงโขงหลง
8 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคายอยู่ดีกินดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมเปิดงานมหกรรมหนองคายอยู่ดีกินดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
8 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
5 ธันวามหาราช
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
3 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 59
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
3 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 นำคณะข้าราชการกล่าวถวายพระพรชัยและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีฯ
1 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมประธานกลุ่มฯ เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.ฯ ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
1 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พบกันทุกวันอังคาร ประชุมสภากาแฟ สพท.หนองคาย เขต 3
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสภากาแฟทุกวันอังคาร ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
30 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐานเพื่อในหลวง
สพท.หนองคาย เขต ๓ รวมพลัง ๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง เพื่อความรัก ความปรองดอง สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
30 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เหนือ...สู่...อีสาน สุโขทัย เขต 2 ศึกษาดูงาน หนองคาย เขต 3
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ต้อนรับคณะจาก สพท.สุโขทัย เขต 2 ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของ สพท.หนองคาย เขต 3
27 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รวมพลังชาวหนองคาย ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาอื่น ร่วมร้องเพลงชาติ งานรวมพลังชาวหนองคาย ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
27 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดงานมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม และ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/34 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>