สพป.บึงกาฬ

  

15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ
สพท.หนองคาย เขต 3 ให้บริการข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัด นอกเวลาราชการ 16.30-18.30 น. ทุกวันจันทร์-พุธ
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญมหาชาติ : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับชุมชน วัด และโรงเรียน
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
15 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลภาคสนาม
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลภาคสนาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์
8 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบเรือนพยาบาลค่ายอาสา ยาเพื่อชีวิต : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3
8 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2553
โรงเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมจัดงานวันพื้นที้ชุ่มน้ำโลก ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
3 / ก.พ. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูสุตโพธิคุณ ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำน้อยน้ำทิพย์ อ.ศรีวิไล
29 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมค่ายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมสอบ O-NET
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
27 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทย - สวีเดน ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีต้อนรับและส่งมอบตัวแทนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่จากประเทศสวีเดน ณ อบต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ
27 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมชี้แจงประธานกรรมการสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประชุมชี้แจงประธานกรรมการสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบึงกาฬ
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคาย เขต 3 บริจาคช่วยเหลือชาวเฮติ : กรณีแผ่นดินไหว
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติจากกรณีแผ่นดินไหวรุนแรง
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ : ภายใต้โครงการ SP2
สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ SP2 ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
26 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มนิเทศติตามและประเมินผลฯ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสอบ O-NET ณ ห้องประชุม สพท.หนองคาย เขต 3
25 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลขา กพฐ. ประธานเปิดกีฬา สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 สามัคคี ปี 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย
โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และโรงเรียนบ้านนาสะแบง ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สพท.หนองคาย เขต 3 เข้าแข่งวิ่ง 31 ขา ที่ กทม.
19 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 น้อมรำลึกคุณครู...บูรพาจารย์ งานวันครู 16 มกราคม 2553
นายอัมพร พินะสา ผอ. สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานงานวันครู ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
15 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คารวะแด่คุณครูทุกท่าน.....๑๖ มกราคม วันครู....
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ส่งบัตรอวยพรครูในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เนื่องในโอกาสวันครู
13 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์
11 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันเด็กแห่งชาติ 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 กับ เทศบาลตำบลบึงกาฬ
5 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สวัสดีปีใหม่....๒๕๕๓
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด อวยพรปีใหม่ ผอ.สพท.นค.3
30 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/35 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>