สพป.บึงกาฬ

  

7 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สพป.หนองคาย เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวาฯ มหาราช และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2553
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานมหกรรมกีฬาลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2553
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดงานมหกรรมกีฬาลุ่มน้ำโขง เพื่อคัดเลือก และส่งเสริมเด็กไทยลุ่มน้ำโขงเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
29 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2553
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรมลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2553 สพป.หนองคาย เขต 3 สุดยิ่งใหญ่ ทุกฝ่ายสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
23 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
สพป.หนองคาย เขต ๓ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงและส่งนางนพมาศเข้าร่วมประกวด คว้ารางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท
12 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการอบรมบุคลากรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เครื่องเล่นสนามเพื่อน้องผู้ขาดแคลน
โรงสีเจริญพร อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มอบเครื่องเล่นสนามมูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี สพป.หนองคาย เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553
กลุ่มโรงเรียนศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ สพป.หนองคาย เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กฐินสามัคคี สพป.หนองคาย เขต 3
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคกฐิน สพป.หนองคาย เขต 3 ยอดทะลุ 509,999 บาท
26 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปิยมหาราชรำลึก
สพป.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยด้วยความจงรักภักดี
21 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
23 ปี นิทรรศการผลงานโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย
โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย 35 โรง สังกัด สพป.หนองคาย เขต 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน รายงานความก้าวหน้า และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา
21 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-training
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-training เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเอง
13 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย จัดประชุมสามัญประจำปี 2553
13 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนกระบวนทัศน์
ผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนกระบวนทัศน์
1 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมพัฒนาข้าราชการ (ครูผู้ช่วย) ตามโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี 2553 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี
30 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สานใจสายสัมพันธ์วันเกษียณ ที่ สพป.หนองคาย เขต 3
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
27 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คณะ สพฐ.ติดตามผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาภาคสนาม
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต 3 ต้อนรับคณะจาก สพฐ.เพื่อติดตามผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
23 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
23 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน ครั้งที่ 8/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/40 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>