สพป.บึงกาฬ

  

23 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
23 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน
สพป.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน ครั้งที่ 8/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
14 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
บุคลากร สพป.หนองคาย เขต 3 ทุกกลุ่มงาน เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อสร้างจิตสำนึก และพร้อมทำงานด้วยจิตบริการ
6 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเยาวชน (โรงเรียน 3 D)
ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเยาวชน (โรงเรียน 3 D) เพื่อให้นักเรียนห่างไกลและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
6 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี 2553
กองทุนสิริกาโม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 3 จำนวน 141 ทุน เป็นเงิน 70,500 บาท
2 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 5 องค์กรหลัก ของ ศธ.
นักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 5 องค์กรหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
20 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนบ้านระหว่างไทย - ลาว
สพท.หนองคาย เขต 3 ต้อนรับคณะวิชาการของแผนกศึกษานครหลวงเวียงจันทนื ในการมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำ
18 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง 10 วิชาเอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.หนองคาย เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง 10 วิชาเอก รอบที่ 4/2553
17 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯ
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมกับ วัดโพธิ์ชัยศรี ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมฯ
16 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน
16 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เจ้าหน้าที่ สพท.หนองคาย เขต 3 มอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับนักเรียนในสังกัด
นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ สพท.หนองคาย เขต 3 มอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับนักเรียนในสังกัด
12 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาชนชาวอำเภอบึงกาฬทุกหมู่เหล่า ร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
11 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบึงกาฬ พร้อมเป็นศูนย์การศึกษาสำหรับการเรียนรู้ แก่โรงเรียนเครือข่าย ครู นักเรียน และประชาชน
11 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (Spirit Of Asean)
โรงเรียนบึงกาฬ นำครูและนักเรียน 220 คน เข้าค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (Spirit Of Asean)
6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย
ครม.มีมติอนุมัติจัดตั้งอำเภอบึงกาฬ เป็น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ลำดับที่ 77 ของประเทศไทย
6 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนนาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศูนย์คุณธรรมชั้นนำ
สพท.หนองคายเขต 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศูนย์คุณธรรมชั้นนำ ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสังคมศึกษาประชาธิปไตย (3 D)
สพท.หนองคาย เขต 3 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสังคมศึกษา
2 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/39 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>