สพป.บึงกาฬ

  

19 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพท.หนองคาย เขต 3 น้อมรำลึกคุณครู...บูรพาจารย์ งานวันครู 16 มกราคม 2553
นายอัมพร พินะสา ผอ. สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานงานวันครู ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
15 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คารวะแด่คุณครูทุกท่าน.....๑๖ มกราคม วันครู....
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ส่งบัตรอวยพรครูในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 เนื่องในโอกาสวันครู
13 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2553
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์
11 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันเด็กแห่งชาติ 2553
สพท.หนองคาย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 กับ เทศบาลตำบลบึงกาฬ
5 / ม.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สวัสดีปีใหม่....๒๕๕๓
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด อวยพรปีใหม่ ผอ.สพท.นค.3
30 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
24 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จัดโครงการค่ายพุทธธรรม สำหรับ นร.ป.4-6 จำนวน 160 คน 24-26 ธันวาคม 2552 รวม 3 วัน
24 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กีฬาสร้างสามัคคี
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาภายในเพื่อสนองนโยบาย 3 D และสร้างสามัคคี ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์ฯ
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตลาดนัดสื่อ/แบบฝึกทักษะฯ แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
สพท.หนองคาย เขต 3 จัดตลาดนัดสื่อ/แบบฝึกทักษะฯ สำหรับ นร.ป3. แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์ฯ
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคาย เขต 3 ประชุมซักซ้อมปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2)
ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ประชุมซักซ้อมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามโครงการ SP2 (ไทยเข้มแข็ง)
22 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มิติใหม่กีฬาภายในโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบึงกาฬ 22 ธันวาคม 2552
21 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการค่ายอาสาพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด จัดโครงการเข้าค่ายอาสาพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพท.หนองคาย เขต 3
15 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๓
15 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
14 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพท.หนองคาย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552
13 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59
นักเรียนในสังกัด สพท.หนองคาย เขต 3 โชว์ศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
9 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เยี่ยมนักเรียนประสพอัคคีภัย
นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพท.นค.3 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสพอัคคีภัย ที่บ้านหนองแสง อำเภอบึงโขงหลง
8 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หนองคายอยู่ดีกินดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมเปิดงานมหกรรมหนองคายอยู่ดีกินดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
8 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
5 ธันวามหาราช
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
3 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 59
สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/35 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>