สพป.บึงกาฬ

  

11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลงานของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดอรัญญานี อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
9 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ
1 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
11 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
11 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ๒ หลัง
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ๔ เขตปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.บึงกาฬ ชี้แนะทำความเข้าใจและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๓๒ ราย
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดการอบรม โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๕๘
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระญาณสิทธาจารย์
ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระญาณสิทธาจารย์
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ผอ.สพป.บึงกาฬ ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) หรือ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>