สพป.บึงกาฬ

  

19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ๒ หลัง
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ๔ เขตปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.บึงกาฬ ชี้แนะทำความเข้าใจและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๓๒ ราย
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดการอบรม โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๕๘
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระญาณสิทธาจารย์
ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระญาณสิทธาจารย์
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ผอ.สพป.บึงกาฬ ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) หรือ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ภายใต้โครงการห้องเรียนคุณภาพ
27 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
16 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประเพณีสงกรานต์ สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแสดงมุทิตาสักการะครบ ๘๓ ปี หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี พระญานสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม)
17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย
ผอ.สพป.บึงกาฬ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
16 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานบุญผะเหวดอำเภอพรเจริญ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานบุญผะเหวดอำเภอพรเจริญ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
16 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด
สพป.บึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ ร.ร.บ้านโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
13 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีพิเศษบรรจุใหม่ จำนวน ๒๘ ราย
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน ๒๘ ราย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>