Share |

พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

     อบรมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับ พื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1-2 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4

เข้าชม : 123


ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561