Share |

พุธ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

     ประชุมภารกิจของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. ประชุมชี้แจงการแก้ปัญหาการร้องเรียนและทุจริตของหน่วยงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทอง พูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 2. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

เข้าชม : 154


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561