Share |

จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

     ร่วมเป็นเกียรติ และประชุมภารกิจของท่านผอ.เขต ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ดังนี้ 1. ร่วมเป็นเกียรตืพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ ชาติไทยฯ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส 2. ประชุมทัีมวิจัย เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ่้านนาสิงห์ 3. ประชุมศึกษานิเทศก์เขต เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.บก

เข้าชม : 150


ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562