Share |

พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

     ประธานพิธีเปิดงานภาระกิจของ ท่านผอ.เขต ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1. ประธานพิธีเปิดงานกีฬานักเรียน เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

เข้าชม : 78


ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561