Share |

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

     ร่วมเป็นเกียรติภารกิจของท่านผอ.เขต ในวันที่ 30 พ.ย. 61 ดังนี้ 1. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกีฬา - กีฑานักเรียน เวลา 08.45 น. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ 2. เวลา 09.00 น. - ประชุมเตรียมการในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่าวยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคหนองคาย

เข้าชม : 95


ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561