Share |

อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

     ประชุมภาระกิจของท่านผอ.เขต ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 1. ประชุมกรั่นกรองการประเมินให้คะแนนผู้บริหาร เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ 2. ประชุมประเมินวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ

เข้าชม : 148


ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561