Share |

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

     ประชุม



ภารกิจของท่าน ผอ.เขต . ในวันที่ 7 - 11 กันยายน 2561 - เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2561 ณ จังหวัดนครปฐม

เข้าชม : 119


ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561