ข่าวกิจกรรมโรงเรียนหน้าเว็บ สพป.บึงกาฬ
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนบางคำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านพันลำ เจริญวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู(แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖), ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ช และอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนท่าไร่วิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน(พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒, ส้วมนักเรียนชาย๖ ที่/๔๙, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(งานหลังคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)