ข่าวกิจกรรมโรงเรียนหน้าเว็บ สพป.บึงกาฬ
การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26 รายละเอียดที่ www.ny.ictbk.net
กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางระพีพร ถิ่นปรุ เผยแพร่หนังสือ ศัพท์คำคม 2 ตัวอักษร