การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง)
การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง)
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
กศจ.บึงกาฬ เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด