ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนแต่งตั้งฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่น
การรับสมัครบุคลากรอื่นทางการศึกษา 38ค(2) ระดับชำนาญการพิเศษ
การรับสมัครบุคลากรอื่นทางการศึกษา 38ค(2) ระดับชำนาญการพิเศษ
เปิดเผยข้อมูลบัญชีการเงิน สพป.บึงกาฬ
เปิดเผยข้อมูลบัญชีการเงิน สพป.บึงกาฬ
การรับสมัครบุคลากรอื่นทางการศึกษา 38ค(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
การรับสมัครบุคลากรอื่นทางการศึกษา 38ค(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
ประกาศ สพป.บึงกาฬ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน