แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2561
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และโรงเรียนบ้านห้วยลึก
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และโรงเรียนบ้านห้วยลึก
ประกาศจัดซื้อจัดซื้อ ระบบปฏิบัติการ OS
ประกาศจัดซื้อจัดซื้อ ระบบปฏิบัติการ OS
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2560