ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สพป.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณ สพฐ.
สพป.บึงกาฬ สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณ สพฐ.
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ