ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สพป.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560