ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศ สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ประกาศ สพป.บึงกาฬ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการคัดเลือก
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว