ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนโครงการเพชรในตม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนโครงการเพชรในตม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หากต้องการติดต่อราชการกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โปรดติดต่อในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.