สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจัดทำข้อมูลข้าราชการครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนโครงการเพชรในตม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนโครงการเพชรในตม