สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณ สพฐ.
สพป.บึงกาฬ สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณ สพฐ.
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจัดทำข้อมูลข้าราชการครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดแนบท้าย