ข่าว-กิจกรรม สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑
กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนต่อเติมพระอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดอรัญญวิเวก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑