ข่าว-กิจกรรม สพป.บึงกาฬ
กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 6
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 6 ณ จังหวัดอุดรธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10