[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Office[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
  


     [ กลับหน้าดูกระทู้ทั้งหมด ]

หัวข้อ   :  คำใหม่ในบทเรียน ป.๔
โดย : ครูภาษาไทย ป.๔  ไอพี : 27.55.132.168   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556   


คำใหม่ในบทเรียนฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๒๗๐ คำไม่ทราบว่ามาจากบทไหน เล่มไหนคะ
กรุณาแนะนำวิธีนำมาสอนด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะนำมาสอนได้อย่างไร เช่น กันวัว จั๊บจั๊บปังปัง ฉับเฉี่ยว สีห์ ฯลฯ เมื่ออ่านจากคำนำแล้วพบว่า คำเหล่านี้กระทรวงฯ ได้พัฒนาไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑
แล้วคำที่มาจากภาษาพาที ไม่ค่อยจะมีเลย จริงอยู่ว่าไม่ให้ยึดหนังสือเป็นหลัก แต่หนังสือภาษาพาทีก็เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้ในการเรียนการสอนอันจะนำไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง หากจะนำแต่คำใหม่ฯที่ทางเขตฯ กำหนดมา คงจะไม่บรรลุถึงจุดเน้นที่ว่า "ป.๔ อ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่าย ใกล้เคียงกับหนังสือเรียน อย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ และมีมารยาทสนการอ่าน"
ขอบคุณท่านที่สนใจกระทู้นี้ และโปรดช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนของเราค่ะ

เข้าชม : 2133


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:25:53
ต้องขอขอคุณท่านที่ใช้นามว่า ครูภษาไทย ป.4 ที่ท่านให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการสอนภาษาไทย ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ดังนี้ ครับ
ประการที่ 1 เราต้องแยกกันให้ออกระหว่าง "คำพื้นฐาน" ที่มีเฉพาะ ป.1-3 เท่านั้น คำพื้นฐานคือทำที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นสูงขึ้น ทั้งกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระอื่นด้วย คำพื้นฐานโรงเรียนสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ เช่น คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีในแต่ละพื้นที่ หรือคำใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการกำหนดคำพื้นฐานแล้ว
ส่วน "คำใหม่ในบทเรียน" ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคำใหม่ในบทเรียนหรือหนังสือเรียนแต่ละบท เป็นคำที่ผู้แต่งหนังสือเขาใช้แต่งเรื่อง ใช้ผูกเรื่อง ใช้อธิบายขยายความในแต่ละเรื่องแต่ละตอน และคำใหม่ในบทเรียนที่สพป.สำเนาให้โรงเรียนนั้น ได้บอกไว้ชัดเจนใน"คำนำ"แล้วว่า เป็นคำใหม่ในบทเรียนจากหนังสือชุดพื้นฐานภาษา ซึ่งแน่นอนมันย่อมไม่ตรงกับคำใหม่ในบทเรียนในหนังสือชุดภาษาพาที หรือหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆ
ในชั้น ป.4-6 เราต้องการให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ดังนั้น คำใหม่ที่เด็กควรรู้ก็ไม่ควรไปยึดติดอยู่แค่ 1270 คำจากหนังสือเล่มเดียว ที่ สพป.ส่งบัญชีคำใหม่ไปใช้นั้นเพียงต้องการให้คุณครูได้สะท้อนคิดว่า ป.4-6 เมื่อไม่มีคำพื้นฐานแล้วจะเอาคำจากไหนมาฝึกเด็ก นี่เป็นคำถามที่เราพบอยู่เป็นประจำ อยากให้คุณครูทุกคนได้วิเคราะห์คำที่ใช้ในบทเรียน ในแต่ละบทแต่ละเรื่องว่ามีคำศัพท์ / มีคำใหม่ คำไหนบ้าง แต่ละคำอ่าน-เขียนและนำไปใช้อย่างไร อยากให้นำไปสู่การฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกเขียนเป็นประโยค เป็นข้อความ เป็นเรื่องสั้นๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ และใช้ในชีวิตดประจำวันได้ ไม่อย่ากให้เราไปยึดติดกับ 1270 คำที่แจกให้
เราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากให้คุณครูใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อ ซึ่งเรื่องนี้คุณครูเข้าใจถูกต้องแล้ว ดังนั้น เราไม่ควรยึดติดกับหนังสือเล่มใดแล่มหนึ่ง หรือ "คำใหม่" ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง บางคำอาจไม่มีในหนังสือเรียนเล่มที่เราใช้และเป็นคำอาจไม่ใช้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องนำมาให้เด็กท่องให้ปวดหัว ขณะเดียวกันคำใหม่บางคำที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเด็กในสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่มันไม่มีในบัญชีคำและไม่มีในหนังสือเรียนเล่มใด เราก็สามารถเพิ่มเติมคำเหล่านั้นเข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด
ประการที่ 2. คำใหม่ 2-3 คำที่คุณครูสงสัยนั้น มีในหนังสือชุดพื้นฐานภาษา ชั้น ป.4 จริง หนังสือชุดดังกล่าวจะมีทั้งนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน นิทาน บทสนทนา คำประพันธ์ กลอนบทละคร เช่น คำว่า สีห์ เป็นคำนามหมายถึงราชสีห์(ในหนังสือชุดพื้นฐานภาษาเล่มที่ 2 (ในพจนานุกรมฯก็อธิบายความหมายไว้แล้ว ส่วนคำว่า "ฉับเฉี่ยว" เป็นคำที่ใช้ในกลอนบทละครเรื่อง "สังข์ทอง" ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคำประพันธ์นั้นบางครั้งต้องรวบคำ บางครั้งต้องประดิษฐ์คำเพื่อให้เกิดอรรถรสและลงสัมผัสให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ดังนั้น คำใหม่ทุกคำจึงมิได้หมายความว่าเป็นคำศัพย์บัญยัติทุกคำ
ขอขอคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อภาษาไทย ซึ่งผมถือว่าเป็นคุณูปการต่อเขตพื้นที่ของเราอย่างยิ่ง หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม(ซึ่งผมต้องการเป็นอย่างยิ่ง) ติดต่อผมได้โดยตรง ที่
สุรเวท สุกทน โทร 0898408447 e-mail : w.sukthon@gmail.com
ผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ทุกเรื่องที่เป็นงานวิชาการ
ขอคุณครับ
สุรเวท สุกทน
11 กรกฎาคม 2556
โดย : สุรเวท สุกทน    ไอพี : 1.4.237.223


ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:40:31
But, expecting oakley pas cher honesty converse pas cher from others, I air max will be honest myself. supra shoes I must confess hollister canada that lacoste pas cher the abercrombie and fitch letter michael kors outlet online sewn up in my pocket did not cheap oakley sunglasses only arouse polo ralph lauren in me the passionate north face jackets desire ralph lauren to rush to Versilov’s aid. oakley sunglasses Now it giuseppe zanotti is quite lululemon outlet online clear to me, and even then I thought of it with a blush. I had baseball bats visions of a hollister woman longchamp — a proud, aristocratic creature — whom I should true religion jeans meet hollister face to face. coach outlet She juicy couture outlet would laugh at me, despise me, as though I were a kate spade outlet online mouse; she prada handbags would not even suspect longchamp outlet that her future was in my power. mcm handbags This idea intoxicated sac louis vuitton me christian louboutin even michael kors uk in Moscow, and still prada outlet more in the instyler ionic styler train jimmy choo shoes on the way; I have guess pas cher confessed this nike air max already. Yes, I nike roshe hated that woman, but hollister clothing already ray ban outlet I loved her as my victim; and nike outlet all wedding dresses this was true, all this nike air max was real. But this was soccer jerseys childishness which I should not chi flat iron have expected even from anyone like me. I am describing timberland my feelings then, nike air max that is, what passed through my mind as I sat mac cosmetics in the restaurant under the nightingale and made up my mind to break with them for ever. The memory of my birkin bag recent meeting with ferragamo shoes that woman swarovski uk sent a rush of colour to my face. An gucci ignominious meeting! hermes pas cher An oakley ignominious and louboutin stupid impression, and — what nike air max mattered most — it showed my true religion incapacity for action. It proved — I thought then — louis vuitton uk that new balance pas cher I was not strong enough to withstand the stupidest lure, though I told michael kors outlet Kraft myself just now ray ban that I had iphone 6 case my replica watches place “within myself,” air max pas cher and louis vuitton outlet work vans outlet of my nike air force own, and that if I had three lives burberry pas cher they wouldn’t be hollister enough for wedding dress me. I said that proudly. valentino shoes My michael kors handbags having abandoned my idea nike free pas cher and louis vuitton outlet mixed myself up with ghd Versilov’s affairs was to christian louboutin outlet some louis vuitton handbags extent excusable, but that I should run from side to side like montre femme a frightened burberry outlet online hare nfl jerseys and be drawn into every trifle — that, of course, was simply my own folly. air max What tiffany jewelry induced lululemon outlet me to air jordan go to Dergatchev’s and longchamp handbags to burst out with my imbecilities, though I knew long ago that I am juicy couture outlet incapable of saying anything cleverly or gucci handbags sensibly, that it is always louis vuitton better for me to be asics shoes silent? And some michael kors canada Vassin reebok shoes or other reassures converse me bottega veneta with the true religion outlet reflection that I’ve fifty years of life ahead of toms outlet me and so I’ve coach purses no need to worry. It was a good reply, ray ban pas cher I admit, and did p90x workout credit michael kors outlet online to nike roshe his abercrombie and fitch unmistakable intelligence; it was good because it was the simplest, and herve leger what is simplest is nike roshe run never understood till the last, when kate spade outlet everything new balance outlet that is cleverer or celine handbags stupider has been tried already. But I knew that answer before Vassin; I’d had an inkling of that thought more than three years ago; what’s more, my “idea” scarpe hogan was to some extent tiffany and co jewelry included longchamp in it. Such chanel handbags were my reflections vans in the burberry outlet online restaurant.

I felt disgusted north face pas cher as insanity workout I babyliss made my way towards north face jackets Semyonovsky Polk louis vuitton at eight vans pas cher o’clock nike air max in the evening, worn beats headphones out with nike huarache walking red bottom shoes and with thinking. louis vuitton pas cher It was pandora jewelry quite dark by then and the weather sac michael kors had changed; it was nike free dry, but a horrid Petersburg wind had sprung up, blowing sac vanessa bruno keenly and malignantly on my back and nike free whirling up the dust louis vuitton outlet online and sand. How many sullen faces of converse shoes poor christian louboutin shoes people hurrying longchamp outlet online home to their corners from work and trade! soccer shoes Every north face one had his links of london uk own sullen anxiety in his face, and coach outlet there was perhaps tory burch outlet online not one common uniting thought in the crowd! Kraft was right; every one was different. hollister I met a little boy, so little that it was strange he could be out alone in the street nike trainers at that hour; he seemed to have lost tn pas cher his way. A peasant-woman stopped for pandora uk a ralph lauren minute to michael kors outlet online sale listen to him, but, not louis vuitton canada understanding what he said, waved her hand mulberry uk and went on, leaving him alone in the darkness. ralph lauren pas cher I was going towards him, but he suddenly took fright and ran away.


As polo ralph lauren outlet I approached the house mont blanc pens I made chaussure louboutin up my mind that I should jordan shoes never go oakley vault and see Vassin. I had an intense longing coach outlet as I went up the replica watches stairs to find them timberland shoes at karen millen home michael kors outlet store alone, without Versilov, nike blazer pas cher that ray ban uk I might have swarovski jewelry time before he lancel came in to say something nice longchamp pas cher to my pandora charms mother thomas sabo uk or to my dear sister, to whom I had scarcely said anything coach outlet store online particular all that month. It so happened that he was not ray ban sunglasses at true religion outlet home.
โดย : ccccc    ไอพี : 106.186.22.161

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :   สมาชิกถ้า login แล้วไม่ต้องกรอกส่วนนี้ครับ


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .