[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Filing[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
เสนอแนะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 

 


     [ กลับหน้าดูกระทู้ทั้งหมด ]

หัวข้อ   :  คำใหม่ในบทเรียน ป.๔
โดย : ครูภาษาไทย ป.๔  ไอพี : 27.55.132.168   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556   


คำใหม่ในบทเรียนฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๒๗๐ คำไม่ทราบว่ามาจากบทไหน เล่มไหนคะ
กรุณาแนะนำวิธีนำมาสอนด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะนำมาสอนได้อย่างไร เช่น กันวัว จั๊บจั๊บปังปัง ฉับเฉี่ยว สีห์ ฯลฯ เมื่ออ่านจากคำนำแล้วพบว่า คำเหล่านี้กระทรวงฯ ได้พัฒนาไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑
แล้วคำที่มาจากภาษาพาที ไม่ค่อยจะมีเลย จริงอยู่ว่าไม่ให้ยึดหนังสือเป็นหลัก แต่หนังสือภาษาพาทีก็เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้ในการเรียนการสอนอันจะนำไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง หากจะนำแต่คำใหม่ฯที่ทางเขตฯ กำหนดมา คงจะไม่บรรลุถึงจุดเน้นที่ว่า "ป.๔ อ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่าย ใกล้เคียงกับหนังสือเรียน อย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ และมีมารยาทสนการอ่าน"
ขอบคุณท่านที่สนใจกระทู้นี้ และโปรดช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนของเราค่ะ

เข้าชม : 610


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:25:53
ต้องขอขอคุณท่านที่ใช้นามว่า ครูภษาไทย ป.4 ที่ท่านให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการสอนภาษาไทย ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ดังนี้ ครับ
ประการที่ 1 เราต้องแยกกันให้ออกระหว่าง "คำพื้นฐาน" ที่มีเฉพาะ ป.1-3 เท่านั้น คำพื้นฐานคือทำที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นสูงขึ้น ทั้งกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระอื่นด้วย คำพื้นฐานโรงเรียนสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ เช่น คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีในแต่ละพื้นที่ หรือคำใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการกำหนดคำพื้นฐานแล้ว
ส่วน "คำใหม่ในบทเรียน" ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคำใหม่ในบทเรียนหรือหนังสือเรียนแต่ละบท เป็นคำที่ผู้แต่งหนังสือเขาใช้แต่งเรื่อง ใช้ผูกเรื่อง ใช้อธิบายขยายความในแต่ละเรื่องแต่ละตอน และคำใหม่ในบทเรียนที่สพป.สำเนาให้โรงเรียนนั้น ได้บอกไว้ชัดเจนใน"คำนำ"แล้วว่า เป็นคำใหม่ในบทเรียนจากหนังสือชุดพื้นฐานภาษา ซึ่งแน่นอนมันย่อมไม่ตรงกับคำใหม่ในบทเรียนในหนังสือชุดภาษาพาที หรือหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆ
ในชั้น ป.4-6 เราต้องการให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ดังนั้น คำใหม่ที่เด็กควรรู้ก็ไม่ควรไปยึดติดอยู่แค่ 1270 คำจากหนังสือเล่มเดียว ที่ สพป.ส่งบัญชีคำใหม่ไปใช้นั้นเพียงต้องการให้คุณครูได้สะท้อนคิดว่า ป.4-6 เมื่อไม่มีคำพื้นฐานแล้วจะเอาคำจากไหนมาฝึกเด็ก นี่เป็นคำถามที่เราพบอยู่เป็นประจำ อยากให้คุณครูทุกคนได้วิเคราะห์คำที่ใช้ในบทเรียน ในแต่ละบทแต่ละเรื่องว่ามีคำศัพท์ / มีคำใหม่ คำไหนบ้าง แต่ละคำอ่าน-เขียนและนำไปใช้อย่างไร อยากให้นำไปสู่การฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกเขียนเป็นประโยค เป็นข้อความ เป็นเรื่องสั้นๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ และใช้ในชีวิตดประจำวันได้ ไม่อย่ากให้เราไปยึดติดกับ 1270 คำที่แจกให้
เราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากให้คุณครูใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อ ซึ่งเรื่องนี้คุณครูเข้าใจถูกต้องแล้ว ดังนั้น เราไม่ควรยึดติดกับหนังสือเล่มใดแล่มหนึ่ง หรือ "คำใหม่" ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง บางคำอาจไม่มีในหนังสือเรียนเล่มที่เราใช้และเป็นคำอาจไม่ใช้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องนำมาให้เด็กท่องให้ปวดหัว ขณะเดียวกันคำใหม่บางคำที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเด็กในสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่มันไม่มีในบัญชีคำและไม่มีในหนังสือเรียนเล่มใด เราก็สามารถเพิ่มเติมคำเหล่านั้นเข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด
ประการที่ 2. คำใหม่ 2-3 คำที่คุณครูสงสัยนั้น มีในหนังสือชุดพื้นฐานภาษา ชั้น ป.4 จริง หนังสือชุดดังกล่าวจะมีทั้งนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน นิทาน บทสนทนา คำประพันธ์ กลอนบทละคร เช่น คำว่า สีห์ เป็นคำนามหมายถึงราชสีห์(ในหนังสือชุดพื้นฐานภาษาเล่มที่ 2 (ในพจนานุกรมฯก็อธิบายความหมายไว้แล้ว ส่วนคำว่า "ฉับเฉี่ยว" เป็นคำที่ใช้ในกลอนบทละครเรื่อง "สังข์ทอง" ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคำประพันธ์นั้นบางครั้งต้องรวบคำ บางครั้งต้องประดิษฐ์คำเพื่อให้เกิดอรรถรสและลงสัมผัสให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ดังนั้น คำใหม่ทุกคำจึงมิได้หมายความว่าเป็นคำศัพย์บัญยัติทุกคำ
ขอขอคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อภาษาไทย ซึ่งผมถือว่าเป็นคุณูปการต่อเขตพื้นที่ของเราอย่างยิ่ง หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม(ซึ่งผมต้องการเป็นอย่างยิ่ง) ติดต่อผมได้โดยตรง ที่
สุรเวท สุกทน โทร 0898408447 e-mail : w.sukthon@gmail.com
ผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ทุกเรื่องที่เป็นงานวิชาการ
ขอคุณครับ
สุรเวท สุกทน
11 กรกฎาคม 2556
โดย : สุรเวท สุกทน    ไอพี : 1.4.237.223


ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:20:35
air max pas cher The pessimist in me asks: just how could everything go as right again morning? The optimist replies: maintain faith, in Horan we trust. And may even even venture, we didn't even convert one of the goal chances.However in the the purest separation of economic and pleasure, I mean to enjoy the trip. I leave Seoul on Friday evening this will let you few hours in Singapore, where I'll repack.
http://www.sociosfcmetz.fr/air-jordan-pas-cher.html
โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.213.170


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 03:21:49
doudoune canada goose pas cher Boys clothing once was made in simple fabrics with very restricted color schemes. Finding anything cute or intriguing was a quite hard task. We would not put boys in dresses or pigtails anymore, but the options available in their eyes have come a lengthy way in a final decade...
The location also said the imam recommended that many pray in your own home rather than attend local mosques. "Please be safe and pray for the city and state," the Web page concluded. However, the Islamic community is consistently pressured to be affected by every situation almost like everyone were answerable for every misdeed by anyone of their religion..
canada goose pas chere
โดย : Kittyaged    ไอพี : 192.99.1.172


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 00:41:29
ugg saappaat halvalla Though cancelled after half a season and only having amassed fourteen episodes, Firefly received a DVD release which would go on to break records. First showing up at the end of 2003, the set had sold a lot more than five hundred thousand copies by 2005. The strong DVD sales helped Joss Whedon grab the greenlight for the giant screen followup to the series, Serenity, and also proved that any strong market exists home based video for shortlived television programs... <a href="http://dalbomust.fi/canada-goose-online.html">canada goose sale</a>
โดย : Katrinad    ไอพี : 198.27.82.224


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 04:20:44
canada goose jackets The most effective people in the enterprise will likely become over the first couple of pages.Recently Bafana Bafana rose from 90 to 80 inside the rankings, a lowly berth for your powerful country besotted considering the game. canada goose online ugg saappaat helsinki On account of global warming we've not seen any snow in past times couple of years.Aparthotel Hotetur Montemar is attractively situated at a green slope some 700 meters in the sea plus a sandy beach, and 500 meters from the little village of Cala Llonga. moncler outlet
โดย : Mandaaged    ไอพี : 198.245.61.226


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:52:47
http://www.casinos-hits.com/wp-content/canada-goose.html north face soldes Upstairs, soon after a trail of blood, was our bodies of Mortimer Two year old daughter, Charlotte Mortimer, in their crib.This Teen Titans Go kind of underwhelming garbage is actually going to make us need to throw up a bit of and go locate a book or include the DVD of the series which actually got it right. veste moncler femme http://www.casinos-hits.com/wp-content/the-north-face-soldes.html The main sign of oxidization can be a clouding or grey mark on your own mirror, often looking like it has steamed up.Secondary objective in this innovation would be to help the Internet grow the way should grow. http://www.casinos-hits.com/wp-content/the-north-face-soldes.html
โดย : Marilynd    ไอพี : 192.99.1.172


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 22:19:02
http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Outlet+Flash+Sale In the past, flu protection basically in essence to a choice from the shot or a sniff from a nasal spray.The case design isn't anything complicated, essentially an oblong box along with some rounded corners as well as some holes for buttons, etc. Is Coach Outlet Authentic "Keisel for a second time: "We just simply became the butts kicked.Right now your feelings are bouncing everywhere. Coach Outlet Store Location
โดย : Maureend    ไอพี : 198.245.49.221


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 21:01:57
http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Store+Tanger+Outlet Graham announced with the dais that he had canceled his dinner plans.(5) jaeger83 says:The best antivirus solution available is Linux. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Outlet+Online+Mall 1 selling item) and Sportservice is increasing last year nacho buffet debut with Cherokee Street Tacos, also at Gate 1.As for the food, for instance, if Hunan makes it tough follow the master's advice you can eat simply and do not to the point of satisfaction. Outlet Store Coach
โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.82.224

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :   สมาชิกถ้า login แล้วไม่ต้องกรอกส่วนนี้ครับ


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .

  Powered by : mocyc.com   Modify : bungkan.net.  hs4hvl.    PageRank2.com