[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
จดหมายข่าว สพป.บึงกาฬ
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 


  
 • กระดานสอบถามเรื่องทั่วไป
 • 6  
 • การบริหารงานบุคคล สอบบรรจุ ย้าย ฯลฯ
 • 3  
 • งานบริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ
 • 1  
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา ลูกเสือ นันทนาการ
 • 0  
 • งานวิชาการ กิจกรรมคุณภาพภายใน และกิจกรรมนิเทศก์
 • 1  
 • งานนโยบายและแผน งบประมาณ
 • 0  
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านการศึกษา
 • 0  
 • งานตรวจสอบภายใน
 • 0  
 • งานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • 0  
 • ปัญหาการใช้งานระบบ e-filing
 • 0  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  00071 : โควิด19 ระบาดและมีพรก.ฉุกเฉิน ต้องร่วมงานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนหรือไม่ (13/0)
  ผู้ปกครอง
  27 มี.ค. 2563 : 11:29
  00070 : ประชุมผู้ปกครองช่วงนี้จะเป็นไหม (19/3)
  ผู้ปกครอง
  11 มี.ค. 2563 : 19:03
  00069 : สอบถามหัวข้อดื่มเหล้าในสะานศึกษาในวันเกษียณ ผิดกฏหมายไหม? และมีบทลงโทษอย่างไร (95/1)
  ใหญ่คา
  22 พ.ย. 2562 : 10:01
  00031 : เงินค่าจ้าง (6,016/2)
  รอคอยเป็นชาติ
  1 ธ.ค. 2561 : 23:33
  00028 : ผู้ได้รับพิจารณาย้าย (45,051/2,276)
  ศรายุทธ ชนะศรี
  17 ต.ค. 2561 : 13:33
  00027 : ผอ.โรงเรียนบ้านต้าย ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด (19,794/4)
  ฟ้าใส
  11 ส.ค. 2561 : 23:20
  00026 : ผอ.โรงเรียนบ้านต้าย ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด (26,490/174)
  ฟ้าใส
  11 ส.ค. 2561 : 23:20
  00025 : เบิกเงินการศึกษาบุตร (74,525/2,338)
  รอคอย
  1 ก.ค. 2561 : 08:35
  00024 : เปิดรับหนังสือกลุ่มนิเทศน์ (60,083/2,702)
  รร.บ้านดงชมภู
  27 มิ.ย. 2561 : 15:46
  00022 : ประเมินวิทยฐานะ (33,164/4,092)
  -*-
  29 ม.ค. 2561 : 11:33
  00021 : การบรรจุเข้าทำงาน (117,764/1,827)
  กนกวรรณสีสอน
  13 ม.ค. 2561 : 03:21

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


   
  เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345