[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  
 • กระดานสอบถามเรื่องทั่วไป
 • 10  
 • การบริหารงานบุคคล สอบบรรจุ ย้าย ฯลฯ
 • 7  
 • งานบริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ
 • 1  
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา ลูกเสือ นันทนาการ
 • 1  
 • งานวิชาการ กิจกรรมคุณภาพภายใน และกิจกรรมนิเทศก์
 • 1  
 • งานนโยบายและแผน งบประมาณ
 • 0  
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านการศึกษา
 • 0  
 • งานตรวจสอบภายใน
 • 0  
 • งานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • 0  
 • ปัญหาการใช้งานระบบ e-filing
 • 0  


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  00020 : สอบถามการทำคศ.๒ (29/43)
  xiaozheng6666
  20 ส.ค. 2560 : 12:49
  00019 : อยากทราบข้อมูล (63/2)
  รอนานจัง
  20 ก.ค. 2560 : 15:34
  00018 : การเข้ารับการอบรม Training obec (62/2)
  Pattama
  12 ก.ค. 2560 : 10:11
  00017 : สอบถามสวัสดิการศึกษาบุตร (48/3)
  อยากถาม
  11 ก.ค. 2560 : 11:19
  00016 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านหนองพันทา ปีการศึกษา 2559 (160/10)
  อนันต์ นุสนธ์
  22 มิ.ย. 2560 : 00:18
  00015 : อยากทราบ (105/8)
  คนรอคอย
  25 พ.ค. 2560 : 13:57
  00014 : กรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬออกแล้วรึยังครับ (366/8)
  เกียรติศักดิ์
  5 เม.ย. 2560 : 17:03
  00013 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง (341/6)
  นายประกาศ ไชยนาม
  20 มี.ค. 2560 : 13:06
  00012 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (551/11)
  นายเสกสัณห์ ลุนบง
  20 มี.ค. 2560 : 11:58
  00011 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว (67/0)
  นายประเสรฺฐ์ โพธิ์ชัย
  20 มี.ค. 2560 : 10:34
  00010 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล (390/6)
  นายนรงค์ เห็นหลอด
  14 มี.ค. 2560 : 16:26
  00009 : อยากส่งผลงานค่ะ (300/4)
  รอนาน
  8 ก.พ. 2560 : 13:48
  00008 : สอบถามเรื่องเงินเดือนครูsp2 (309/10)
  ครู
  19 ม.ค. 2560 : 16:41
  00007 : การปรับปรุงผลงานคศ.3 (4,395/18)
  ผู้รอส่งผลงาน
  4 ม.ค. 2560 : 13:38
  00006 : สอบถามการทำคศ.๒ (2,317/32)
  wwwwww
  21 ธ.ค. 2559 : 11:23
  00005 : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (290/0)
  ครูดา
  23 ก.ย. 2559 : 14:19
  00004 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA (232/0)
  นางอรุณลักษณ์ คำมณี
  22 ก.ย. 2559 : 11:30
  00003 : โจทย์วิชาเอกสังคมผิด ไม่มีคำตอบที่ถูก (319/0)
  ---
  20 ก.ย. 2559 : 12:42
  00002 : รายชื่อผูู้้มีสิทธิ์สอบผิด (265/1)
  ณัฐสุดา
  1 ก.ย. 2559 : 15:58
  00001 : รหัสนั่งสอบ (365/1)
  นายเจษฎากร สร้อยมี
  21 ส.ค. 2559 : 23:12

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


   
  เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345