[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศจัดซื้อ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการอาชีพ
12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศจัดจ้าง โรง้รียนบ้านห้วยทราย
จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
11 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ร.ร.บ้านโนนเสถียร ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาและรั้วคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2556
1 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ครูดีที่น่ายกย่อง “อิสรีภรณ์ แก้วใส”
สพป.บึงกาฬ ขอชื่นชมในความดีของ นางอิสรีภรณ์ แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านโสกบง
29 / ม.ค. / 2556 :
สุดยอดแชมป์ประเทศไทย
นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คว้ารางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย
28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาจากนายอำเภอบุ่งคล้า
นายจีระพันธ์ บุณยะมัต นายอำเภอบุ่งคล้า ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
17 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
27 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
แชมป์วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี สพฐ.เกมส์ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี สพฐ.เกมส์ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 / ธ.ค. / 2555 :
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือเนตรนารี)
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว
28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองได้รับรางวัลชนะเลิศ คำคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองได้รับรางวัลชนะเลิศ คำคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประกาศรับสมัครครู
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
12 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านคำไผ่ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านคำไผ่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา
5 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปะหรือดนตรี
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่่ 16 - 22 ต.ค. 2555
19 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
นางรุ่งนะภาพร สีทะ ครูโรงเรียบ้านคำไผ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สนง.สกสค.
4 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ
27 / ก.ค. / 2555 :
แก้ไข ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ ขอแก้ไขประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ไม่สามารถเข้าระบบ EGP ได้
15 / มิ.ย. / 2555 :
English Day ที่โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10 / มิ.ย. / 2555 :
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345