[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Filing[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
เสนอแนะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 

 

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

27 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โปรแกรมทำแบบ ปพ.7 ,ปพ.1+ปพ.3.ปพ.4
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองได้พัฒนาโปรแกรมทำแบบปพ.7,ปพ.1+ปพ.3,ปพ.4 สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
15 / ก.พ. / 2555 :
การจัดหาทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6 / ก.พ. / 2555 :
English Day
สถานีโทรทัศน์ครู เดินทางมาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “English Day” ของครูโรงเรียนอนุบาลเซกา
3 / ก.พ. / 2555 :
อาหารกลางวันจากผู้ใจบุญ
นางสาวเพ็ญจันทร์ สมภูมี พร้อมด้วย Mr.Tony จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไคร้
2 / ก.พ. / 2555 :
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554
2 / ก.พ. / 2555 :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
26 / ม.ค. / 2555 :
โครงการตำบลของหนู
ด.ญ.ชฎาพร ขนันทอง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ ตำบลของหนู
25 / ม.ค. / 2555 :
อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Miss Birgit Gunster นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนี อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษใหักับนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
25 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์
24 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ครอสเวิร์ดเกม ชิงโล่พระราชทานฯ
เด็กหญิงธาราทิพย์ คำน้อย คว้ารางวัลอันดับ 2 ครอสเวิร์ดเกม กีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสินจัด ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2555
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555 โรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555 ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2555
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET
13 / ม.ค. / 2555 :
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สังกัด สพป.บึงกาฬ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายไปและมารับตำแหน่งใหม่
13 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2 / ม.ค. / 2555 :
สมาคมครูศรีวิไลเข้าขอพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.บึงกาฬ
นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ นายกสมาคมครูศรีวิไล และคณะผู้บริหาร เข้าขอพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ผอ.สพป.บึงกาฬ
31 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
เหรียญทองเดี่ยวแคน
เด็กชายสหรัช วรรณกุล คว้าเหรียญทองอันดับที่ 4 ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-6 ระดับภาคฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ที่มหาสารคาม
29 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ค่ายภาษาอังกฤษ
ร.ร.บ้านโนนแก้วโพนทอง จัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครชาวสิงคโปร์ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
23 / ธ.ค. / 2554 :
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 7
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 23
เด็กหญิงพรรษกาล คำน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 23 ที่กรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .

  Powered by : mocyc.com   Modify : bungkan.net.  hs4hvl.    PageRank2.com