[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

29 / มิ.ย. / 2554 :
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้ชุมชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสิทธิและหน้าที่ของคนไทย
29 / มิ.ย. / 2554 :
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2554
13 / มิ.ย. / 2554 :
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเลิดสิน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงคุณครูและบูชาครู
26 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
เรื่อง สอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
25 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนยาง
สอบงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้องสมุด
24 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
24 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาขาม
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านดงชมภู
23 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
นายดาราเวศ คำตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ พร้อมคณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน
20 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ เรื่อง รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้วยโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา ในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให
10 / พ.ค. / 2554 :
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรให้เป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดสรรให้เป็นพนักงานราชการ วิชาเอกชีววิทยา และพละศึกษา
10 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
9 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ประกาศโรงเรียนบ้านนาคำแคน เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
9 / พ.ค. / 2554 :
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จัดประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว
6 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จะสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 16 รายการ ประจำปี 2554
5 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองตอ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ CL10 Type 1
3 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร ์
ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ได้รับจัดสรรคอมฯ CL20

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/20 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345