[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

27 / ม.ค. / 2557 : ประกาศ
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel ด่วน
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารถึง สพป.บึงกาฬ โดยเร็วที่สุด
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จัดสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เรื่องสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557 ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
23 / ธ.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
21 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
18 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
13 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
12 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
8 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
ขอเชิญร่วมโหวตให้ คุณครูวัชราภรณ์ มาร์คูกซ์ ตัวแทนจากบึงกาฬ ในโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \\\\\\\"ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก\\\\\\\"
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
25 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
ด่วน!!! แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/42 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345