[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  สพป.บึงกาฬ

  

13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบข้อราชการ จาก ผวจ.บึงกาฬ
นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม – มุกดาหาร
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเสวนา “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์อีสานเหนือ เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศ
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม อำเภอเซกา
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ลูกจ้างประจำ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.บึงกาฬ
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และรับมอบอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพแห่งที่ ๒๙ ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ธนาคารกรุงเทพ สานต่อนโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษาในชนบท ส่งมอบอาคารเรียนแห่งที่ ๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงาน
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พัฒนาครูฯสู่อาเซียน ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาข้าราชการครู ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนวิทยุการบินฯ พบ รองผอ.สพป. ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับภาคอีสานตอนบน
นักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ตัวแทนวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบ รองผอ.สพป.บึงกาฬ ก่อนเดินทางไปแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
นายประหยัด คามตะศิลา รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
6 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345