[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Office[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 


  • ข่าวกิจกรรม ผอ.สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ จาก พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์
สพป.บึงกาฬ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ มุ่งพลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ และ โรงเรียนบ้านนาซาว
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ คืนความสุขให้นักเรียน “มอบบ้านรวมน้ำใจ สู่ฟ้าใส เด็กดีที่ยากไร้”
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านหลังใหม่ ให้กับ น้องฟ้าใส ด.ญ.ดวงใจ ไชยปัญญา ร.ร.อนุบาลศรีวิไล
  
 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.บึงกาฬ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๓ ๒๑ อัตรา รายงานตัว ๑๖ ก.ค.นี้
สพป.บึงกาฬ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๓ จำนวน ๒๑ อัตรา รายงานตัว ๑๖ ก.ค. นี้
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
  

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองพันทา สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพันทา สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านนาจาน สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศโรงเรียนบ้านนาจาน สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านกุดสิม สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดสิม สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  

 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานใน สพป.บึงกาฬ
  • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
  หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
  หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
  หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
  หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
  อนุบาลศรีวิไล คว้าแชมป์ A-Math ระดับประเทศ
  อนุบาลศรีวิไล คว้าแชมป์ A-Math ระดับประเทศ
  หนองเดิ่นทุ่งร่วมใจแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าแด่พระสงฆ์
  นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งแห่เทียนเข้าพรรษา
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
    

   
  เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .