[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

E-Filing[สพฐ.]
E-Filing[สพป.]
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
เสนอแนะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่
แบบคำขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ
ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้สวัสดิการออมสิน
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(กบข.101/1)
หนังสือรับยินยอมให้หักเงินเดือน(กบข.102)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005,6006) คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็น ผบ.ลส.,ผู้ตรวจการลูกเสือ,กก.ลส.และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอย้าย
มาตรฐานครุภัณฑ์
แบบ บค.06
แบบ บค.07
แบบ บค.08
แบบ บค.08/1
แบบ บค.10
แบบ บค.09/3
แบบ บค.01
แบบ บค.10/1
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบสรุปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 

 
 • ข่าวกิจกรรม ผอ.สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ ภาค ข. ไม่พบเหตุผิดปกติใดๆ
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย การสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ วันแรก ไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
ผอ.สพป.บึงกาฬ นำคณะ อ.ก.ค.ศ. และผู้สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ไม่พบความผิดปกติใดๆ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เตรียมแนวทางป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย เตือนผู้สมัครสอบ อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการสอบครั้งนี้
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องใน วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
  
 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองพันทา แจ้งยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพันทา มีความประสงค์แจ้งยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองพันทา สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพันทา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารถึง สพป.บึงกาฬ โดยเร็วที่สุด
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จัดสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เรื่องสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  

 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานใน สพป.บึงกาฬ
  • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖
  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทแงคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์
  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
  ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
  ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
  ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
    

   
  เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 17
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345
  E-mail : infonk3@gmail.com
  infonk3@hotmail.com
  nki3@obec.go.th
  All Right Reserved.Webmaster
  .

  Powered by : mocyc.com   Modify : bungkan.net.  hs4hvl.    PageRank2.com