เข้าสู่ระบบ
สายตรงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Name
E-Mail
Massage
ขอความร่วมมือทุกท่าน  โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง  โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพียงผู้เดียว และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะส่งคำตอบไปยัง อีเมล ที่ท่านที่ได้ให้ไว้ จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคลคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4.ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือการแตกแยกในหน่วยงาน

 
ยอมรับข้อตกลง