[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


     [ กลับหน้าดูกระทู้ทั้งหมด ]

หัวข้อ   :  ระบบย่อยอาหาร
โดย : d  ไอพี : 58.82.152.74   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   


ระบบย่อยอาหาร
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ด้วยการดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) มีความสำคัญต่อร่างกายมาก เพราะ ช่วยย่อยอาหาร ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปได้ปกติ หากอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผิวพรรณสดใส รูปร่างกระชับสมส่วน ควรให้ความสำคัญการดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้ HonestDocs จะพาไปทำความรู้จักระบบย่อยอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
ระบบย่อยอาหารคืออะไร
การย่อยอาหาร (Digestion) คือการเปลี่ยนสภาพอาหารที่รับประทานเข้าไปจากขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ อวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารจะมีหลายส่วน ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กนอกจากนั้น ยังมีอวัยวะอื่นๆ ที่ไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหารโดยตรง แต่ทำหน้าที่ช่วยย่อยในทางอ้อม ได้แก่ ตับ ตับอ่อน และต่อมน้ำลาย ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เรียกว่า "ระบบย่อยอาหาร" นั่นเอง
หลังจากรับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายจะมีขั้นตอนการย่อยอาหารเกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
ปาก
ขั้นตอนแรกหลังจากที่รับประทานอาหารเข้าไป เราจะใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารในปากให้มีขนาดเล็กลงร่วมกับเอนไซม์ในน้ำลาย คือ เอนไซม์อะไมเลส (Amylase) เพื่อย่อยอาหารประเภทแป้งให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้นๆ และน้ำตาลโมเลกุลคู่ การที่เราใช้ฟันและลิ้น บดเคี้ยว คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันกับเอนไซม์มากขึ้น จะยิ่งทำให้อาหารถูกย่อยได้ดีขึ้น ซึ่งอาหารที่ถูกกลืนเข้าไปจะเตรียมพร้อมกับการถูกย่อยในขั้นตอนต่อไป
หลอดอาหาร
ในความเป็นจริง หลอดอาหารไม่มีการย่อยมากนัก แต่เมื่อมีอาหารเคลื่อนผ่าน หลอดอาหารจะบีบรัดตัวเป็นช่วงๆ ทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง และคลุกเคล้าเข้ากับเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลายได้ดีขึ้น หลอดอาหารจึงนับเป็นอวัยวะที่มีการย่อยอาหารต่อเนื่องมาจากปากเพื่อส่งอาหารลงกระเพาะ
กระเพาะอาหาร
เมื่ออาหารเคลื่อนมาถึงกระเพาะ สารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยโดยเอนไซม์เพปซิน (Pepsin) เป็นเอนไซม์ที่ทำงานได้เฉพาะในสภาวะเป็นกรด ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารต้องมีการหลั่งกรดออกมาด้วย ระหว่างย่อย กระเพาะอาหารจะเกิดการหดและคลายตัว ทำให้อาหารถูกคลุกเคล้ากับเอนไซม์ได้ดี โปรตีนที่ถูกย่อยในกระเพาะจะมีขนาดเล็กลงกลายเป็นสายสั้นๆ เรียกว่า เปปไทด์ (Peptide) ซึ่งยังไม่สามารถดูดซึมได้ ต้องผ่านการย่อยขั้นต่อไปในลำไส้เล็กก่อน แต่ในกระเพาะอาหารเองก็สามารถดูดซึมสารบางชนิดในอาหาร เช่น น้ำ แร่ธาตุ และแอลกอฮอล์
ลำไส้เล็ก
ทำหน้าที่ย่อยอาหาร สารอาหารแทบทุกชนิดจะถูกย่อยและดูดซึมที่นี่ ได้แก่
•  น้ำตาลโมเลกุลคู่ ที่ได้จากการย่อยแป้ง จะถูกย่อยต่อด้วยเอนไซม์มอลเทส (maltase) ซูเครส (sucrase) แลกเทส (lactase) กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กลูโคส (glucose) ฟรักโทส (fructose) กาแลกโทส (galactose) และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
•  โปรตีนและเปปไทด์ จะถูกย่อยต่อด้วย เอนไซม์ทริปซิน (trypsin) เอนไซม์คาร์บอกซิเพปทิเดส (carboxypeptidase) ซึ่งสร้างจากตับอ่อน ได้เป็นกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็ก สามารถดูดซึมได้
•  ไขมัน จะถูกน้ำดีซึ่งสร้างจากตับ ย่อยให้แตกตัวเป็นเม็ดไขมันเล็กๆ จากนั้นจะถูกย่อยต่อด้วยเอนไซม์ลิเพส (lipase) ซึ่งสร้างจากตับอ่อน ได้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล (glycerol) จากนั้นสารอาหารที่ได้จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็ก เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนกากใยอาหารก็จะเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อรอกำจัดต่อไป
ลำไส้ใหญ่
ที่ลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อย อาหารส่วนที่เหลือจากลำไส้เล็ก จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ โดยน้ำและของเหลวจากอาหารที่เหลือ จะถูกดูดซึมให้เหลือแต่กาก กลายเป็นอุจจาระ ผนังกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ลำเลียงอุจจาระไปยังลำไส้ตรงเพื่อขับถ่าย
ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารมีอวัยวะหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ความผิดปกติของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวนด้วย
•  ความผิดปกติในช่องปาก เช่น ปวดฟัน แผลในปาก เหงือกอักเสบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง เคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด ทำให้อาหารย่อยลำบาก กระเพาะและลำไส้ต้องทำงานหนักขึ้น จนเกิดอาการปวดท้อง แน่นท้องได้
•  ความผิดปกติของกระเพาะอาหาร เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ จากการที่กรดในกระเพาะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร สาเหตุมักเกิดจากรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารบางชนิดที่ทำให้เกิดกรดมาก รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และปวดแสบท้องรุนแรงจากการอักเสบของกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตาม การเกิดแผลในกระเพาะเรื้อรัง อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ เมื่อเกิดอาการจึงควรรีบรักษา
•  ความผิดปกติของลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กเป็นอวัยวะที่ย่อยอาหารหลายชนิด และมีหน้าที่หลักในการดูดซึมสารอาหาร ดังนั้น ความผิดปกติของลำไส้เล็กจะส่งผลต่อร่างกายค่อนข้างมาก เช่น ภาวะลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อโรคในอาหาร จะทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง จุกเสียด แน่นท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ท้องร่วง หากเกิดขึ้นเรื้อรังจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร น้ำหนักลดลง เนื่องจากดูดซึมสารอาหารไม่ได้
•  ความผิดปกติของตับและตับอ่อน เช่น โรคตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มีพยาธิใบไม้ในตับ นอกจากจะมีอาการที่เด่นชัดอย่างดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลืองแล้ว อาจพบว่าระบบย่อยอาหารเกิดความแปรปรวนได้ด้วย เช่น มีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย รู้สึกคลื่นไส้วิงเวียน โดยเฉพาะเมื่อทานอาหารไขมันสูงเข้าไป เป็นต้น
การดูแลระบบย่อยอาหาร
เพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้เป็นปกติ ควรดูแลตัวเองตามคำแนะนำ ดังนี้
•  ปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่ควรรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก หรือรวดเร็วเกินไป และหลีกเลี่ยงการทานบุฟเฟต์ที่จำกัดเวลาบ่อยๆ เพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกินไปได้
•  ทานอาหารที่ไม่ระคายเคืองระบบย่อย อาหารที่มีรสจัดจะกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมาก ซึ่งเป็นที่มาของอาการปวดแสบท้อง อาจทำให้กระเพาะอาหารอักเสบได้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่ย่อยยาก เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ ก็ทำให้ระบบย่อยต้องทำงานหนักกว่าปกติเช่นกัน
•  ทานอาหารและน้ำที่สะอาด การทานอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค นอกจากจะทำให้ท้องร่วงท้องเสียแล้ว ยังส่งผลให้ลำไส้ทำงานผิดปกติ การย่อยและการดูดซึมอาหารมีปัญหา ซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยๆ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

อ่านบทความเรื่องระบบย่อยอาหารได้ที่นี่ https://www.honestdocs.co/digestive-system-food
https://www.honestdocs.co/digestive-system-food


เข้าชม : 38


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 21:05:21
เขตอื่นเค้ามีหนังสือสั่งสำรวจวุฒิ ตำเเหน่ง เพื่อปรับเงินตามวุฒิ ตำเเหน่ง เเล้ว เเต่เขตเราเงียบอยู่เลย
โดย : v    ไอพี : 1.4.230.60


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 23:43:00
5555 เซ็งครับ ผมไม่ได้ 15000
ไม่ชอบคนโกหก...
โดย : b boy    ไอพี : 1.4.243.123


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:56:00
จะสำรวจทำไม ในเมื่อ กพ7 ก็อยู่ที่เขต เขตเขาก็มีข้อมูลครูอยู่แล้ว ทำงานซ้ำซากซ้ำซ้อนกันจัง สร้างกระแสให้ข้าวของขึ้นราคาตาม
ข้อมูลก็มีอยู่แล้วพอถึงเวลาเขาสั่งการมาก็ทำตามคำสั่ง
โดย : ครูผู้ได้รับผลกระทบ    ไอพี : 118.175.201.83


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:47:52
ระบบราชการต้องมีการตรวจสอบอยู่เเล้ว ทำใจซะ
โดย : v    ไอพี : 1.4.232.189


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:52:05
ครับ ถือเป็นการอัพเดทข้อมูลไปในตัวครับ เหมือนกับคอมไง เราอัพเดทแอนตี้ไวรัสทุกวัน
โดย : b boy    ไอพี : 110.77.213.169


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:13:54
ตอนครูเขายื่นปรับวุฒิก็ยื่นผ่านฝ่ายบุคคล เขตก็มีข้อมูลอยู่แล้วหลักฐานรายละเอียดทุกอย่างก็ครบ รวมถึงคนที่จบ ป.โท จาก กรุงเทพธนฯ แล้ว ผอ. รร ทำเรื่องปรับย้อนหลังให้ทั้งๆที่จบพร้อมผม ได้รับวุฒิพร้อมกัน แต่ ผอ.ผมไม่ยอมทำเรื่องย้อนหลังให้เพราะกลัวโดนฟ้อง (ฐานปลอมแปลงเอกสาร) ถ้ามี
สตง.หรืองานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจการปรับวุฒิย้อนหลัง ป.โท ผมว่า ผอ. รร. ครู ผอ.เขต เด้งกันเป็นแถวครับ
พอจะใช้ข้อมูลก็สำรวจมาอีกยังมีการสำรวจอีก แล้วข้อมูลที่ยื่นปรับไปเอาไปกองไว้มุมไหนของ สำนักงานล่ะครับ
โดย : ครูผู้ได้รับผลกระทบ    ไอพี : 118.175.201.83


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 10:37:49เขตอื่นทะยอยออกมาแล้ว สพป.บึงกาฬเราทำไมเงียบจัง ตื่นจากงานกีฬาหรือยังครับ
โดย : ครูผู้ได้รับผลกระทบ    ไอพี : 118.175.201.83


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 17:50:05
Garage under the stephen curry shoes second dribbling is toward the start up the left side of the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action far more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the earth, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the total shooting art played some sort of revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


Table frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to discover gaps in the rubber ball center. His wrist gently lifted back, left his palm the basketball, but still control among his fingers. His right arm into all the joints is close to be able to 90 degree Angle, from your shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to reference, as if a bistro waiter in carrying a tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, curry shoes need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and durability. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed yet another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, a single player, able to throw an excellent shooting there is although one secret to all - every single day, year after year process, until a set associated with complex dynamic chain implanted into parts of your muscles. Garage never resist for example monks meditate boring train, it also helped whenever he graduated from high school graduation, eventually grow into some other leading little-known Davidson higher education NCAA elite last 8.


"Game changing, there is no time to kd shoes you think about your own shooting actions is correct, " curry stated, "you can only count on their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe we can. We're so plenty of practice in training, to be able to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not correctly, the game will feel very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes kyrie 4 halloween nike zoom vaporfly elite nike pg 2 lebron soldier 10 kyrie irving shoes pg shoes curry shoes kobe shoes kyrie 3 nike kyrie 3 adidas zx flux curry 2 adidas crazy explosive kevin durant jersey jordan retro adidas yeezy boost kd shoes lebron shoes vibram fivefingers kobe 10 curry 4 shoes yeezy shoes new era caps vans shoes adidas deerupt runner nike huarache stephen curry basketball shoes nike zoom vaporfly james harden vol 2 nike epic react flyknit john wall shoes lebron 14 stephen curry jersey nike sock racer kd 11 adidas yeezy michael jordan shoes adidas boost kyrie 2 shoes puma fenty slides Nike CR7 kyrie irving shoes kyrie irving shoes Nike Pegasus 35 kyrie 4 halloween kd shoes kyrie 1 nike air max 270 puma fenty air jordan shoes puma fenty curry 5 ultra boost 4.0 puma rihanna creepers nike kd 11 kyrie irving jersey curry 5 shoes puma fenty kyrie shoes 3 nike air max 270 lebron soldier 10 birkenstock sandals kyrie 4 Nike CR7 Cleats kyrie 4 confetti nike hyperdunk kyrie 4 lebron shoes under armour shoes Lebron soldier 11 kyrie irving jersey adidas iniki nike vapormax shoes Nike lebron soldier 11 lebron 16 kobe bryant jersey adidas football cleats kyrie irving basketball shoes Nike Football Cleats puma suede adidas eqt air max 90 vans sk8 hi calvin klein underwear ultra boost shoes
โดย : BKI89yKeype    ไอพี : 98.143.159.170

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :   สมาชิกถ้า login แล้วไม่ต้องกรอกส่วนนี้ครับ


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345