[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  

15 / ก.พ. / 2555 :
การจัดหาทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6 / ก.พ. / 2555 :
English Day
สถานีโทรทัศน์ครู เดินทางมาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “English Day” ของครูโรงเรียนอนุบาลเซกา
3 / ก.พ. / 2555 :
อาหารกลางวันจากผู้ใจบุญ
นางสาวเพ็ญจันทร์ สมภูมี พร้อมด้วย Mr.Tony จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไคร้
2 / ก.พ. / 2555 :
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554
2 / ก.พ. / 2555 :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
26 / ม.ค. / 2555 :
โครงการตำบลของหนู
ด.ญ.ชฎาพร ขนันทอง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ ตำบลของหนู
25 / ม.ค. / 2555 :
อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Miss Birgit Gunster นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนี อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษใหักับนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
25 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์
24 / ม.ค. / 2555 :
ครอสเวิร์ดเกม ชิงโล่พระราชทานฯ
เด็กหญิงธาราทิพย์ คำน้อย คว้ารางวัลอันดับ 2 ครอสเวิร์ดเกม กีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสินจัด ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2555
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555 โรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555 ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2555
23 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET
13 / ม.ค. / 2555 :
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สังกัด สพป.บึงกาฬ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายไปและมารับตำแหน่งใหม่
13 / ม.ค. / 2555 :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2 / ม.ค. / 2555 :
สมาคมครูศรีวิไลเข้าขอพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.บึงกาฬ
นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ นายกสมาคมครูศรีวิไล และคณะผู้บริหาร เข้าขอพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ผอ.สพป.บึงกาฬ
31 / ธ.ค. / 2554 :
เหรียญทองเดี่ยวแคน
เด็กชายสหรัช วรรณกุล คว้าเหรียญทองอันดับที่ 4 ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-6 ระดับภาคฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ที่มหาสารคาม
29 / ธ.ค. / 2554 :
ค่ายภาษาอังกฤษ
ร.ร.บ้านโนนแก้วโพนทอง จัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครชาวสิงคโปร์ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
23 / ธ.ค. / 2554 :
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 7
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 / ธ.ค. / 2554 :
ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 23
เด็กหญิงพรรษกาล คำน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 23 ที่กรุงเทพมหานคร
19 / ธ.ค. / 2554 :
มอบทุนซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน
นายสมภพ อุปริพุทธิพงศ์ ผจก.โรงงานทำสมุดเม้งฮั้ว พร้อมคณะจากจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345