[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

5 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประกาศรับสมัครครู
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
12 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านคำไผ่ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านคำไผ่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา
5 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปะหรือดนตรี
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่่ 16 - 22 ต.ค. 2555
19 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
นางรุ่งนะภาพร สีทะ ครูโรงเรียบ้านคำไผ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สนง.สกสค.
4 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ
27 / ก.ค. / 2555 :
แก้ไข ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ ขอแก้ไขประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ไม่สามารถเข้าระบบ EGP ได้
15 / มิ.ย. / 2555 :
English Day ที่โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10 / มิ.ย. / 2555 :
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45
23 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45
2 / มี.ค. / 2555 :
โครงการรักการอ่าน
คณะติดตามการดำเนินงานโครงการรักการอ่าน สำนักงาน สสค. ถ่ายทำกิจกรรมพี่อ่านคล่องน้องอ่านได้ ที่ ร.ร.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
27 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โปรแกรมทำแบบ ปพ.7 ,ปพ.1+ปพ.3.ปพ.4
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองได้พัฒนาโปรแกรมทำแบบปพ.7,ปพ.1+ปพ.3,ปพ.4 สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
15 / ก.พ. / 2555 :
การจัดหาทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6 / ก.พ. / 2555 :
English Day
สถานีโทรทัศน์ครู เดินทางมาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “English Day” ของครูโรงเรียนอนุบาลเซกา
3 / ก.พ. / 2555 :
อาหารกลางวันจากผู้ใจบุญ
นางสาวเพ็ญจันทร์ สมภูมี พร้อมด้วย Mr.Tony จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไคร้
2 / ก.พ. / 2555 :
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554
2 / ก.พ. / 2555 :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
26 / ม.ค. / 2555 :
โครงการตำบลของหนู
ด.ญ.ชฎาพร ขนันทอง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ ตำบลของหนู
25 / ม.ค. / 2555 :
อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Miss Birgit Gunster นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนี อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษใหักับนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345