[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  

30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงอาคารเรียน
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 78 คน
28 / มี.ค. / 2556 :
ดอกบัวน้อยศรีวิไลสุดเจ๋ง! ทอปไฟว์เอแมทฯประเทศ
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน เอแมท ซูโดกุ พลัสเซิล ชิงแชมป์ประเทศไทย
26 / มี.ค. / 2556 :
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ
ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านบึงกาฬ และ นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศน.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
21 / มี.ค. / 2556 :
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คลิ๊กดูรายละเอียด
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโซ่เหล่าทองร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
20 / มี.ค. / 2556 :
โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
14 / มี.ค. / 2556 :
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
11 / มี.ค. / 2556 :
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
26 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
24 / ก.พ. / 2556 :
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
16 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน(ค่าครุภัณฑ์)
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน(ค่าครุภัณฑ์)
16 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) ผู้มี
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) ผู้มี
13 / ก.พ. / 2556 :
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
13 / ก.พ. / 2556 :
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและงานอาชีพ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและงานอาชีพ
12 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ประจำปีงบประมาณ 2556
12 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศจัดซื้อ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการอาชีพ
12 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศจัดจ้าง โรง้รียนบ้านห้วยทราย
จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
11 / ก.พ. / 2556 :
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ร.ร.บ้านโนนเสถียร ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาและรั้วคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345