[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองวางแผนขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2556 ทึี จ.ปราจีนบุรี
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาคำแคน \"สถานศึกษาพอเพียง\"
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง มาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านนาคำแคน เรื่อง \"สถานศึกษาพอเพียง\"
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ผอ.อิทธิชัย วิชิต นำคณะครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
9 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1ป.(5in1)พัฒนาโดยครูบึงกาฬ
สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC และกรองข้อมูลนักเรียนรายชั้น
6 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
การจัดทำแผนยกระดับ การทดสอบระดับชาติ NT,O-net กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดโลกร้อน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ร่วมโครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
20 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
คณะผ้าป่าศิษย์เก่า มอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 14 เม.ย. 56
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
สพป.บึงกาฬ บรรพชาสามเณรดีศรีตำบล สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
7 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
คณะครูร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดอรัญญานี
คณะครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง บ้านโคกสว่าง สันติสุขเจริญราษฎร์และหน่วยงานอื่น ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 6 เม.ย.56
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงบัง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านดงบัง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงบัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงอาคารเรียน
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 78 คน
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ดอกบัวน้อยศรีวิไลสุดเจ๋ง! ทอปไฟว์เอแมทฯประเทศ
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน เอแมท ซูโดกุ พลัสเซิล ชิงแชมป์ประเทศไทย
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ
ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านบึงกาฬ และ นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศน.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คลิ๊กดูรายละเอียด
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโซ่เหล่าทองร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345