[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองวางแผนขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2556 ทึี จ.ปราจีนบุรี
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาคำแคน \"สถานศึกษาพอเพียง\"
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง มาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านนาคำแคน เรื่อง \"สถานศึกษาพอเพียง\"
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ผอ.อิทธิชัย วิชิต นำคณะครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
9 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1ป.(5in1)พัฒนาโดยครูบึงกาฬ
สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC และกรองข้อมูลนักเรียนรายชั้น
6 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
การจัดทำแผนยกระดับ การทดสอบระดับชาติ NT,O-net กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดโลกร้อน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ร่วมโครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
20 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
คณะผ้าป่าศิษย์เก่า มอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 14 เม.ย. 56
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
สพป.บึงกาฬ บรรพชาสามเณรดีศรีตำบล สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
7 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
คณะครูร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดอรัญญานี
คณะครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง บ้านโคกสว่าง สันติสุขเจริญราษฎร์และหน่วยงานอื่น ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 6 เม.ย.56
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงบัง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านดงบัง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงบัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านห้วยทราย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงอาคารเรียน
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 78 คน
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ดอกบัวน้อยศรีวิไลสุดเจ๋ง! ทอปไฟว์เอแมทฯประเทศ
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน เอแมท ซูโดกุ พลัสเซิล ชิงแชมป์ประเทศไทย
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ
ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านบึงกาฬ และ นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศน.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คลิ๊กดูรายละเอียด
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโซ่เหล่าทองร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345