[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขึ้นทะเบียนและบวชต้นพะยูง
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทำการขึ้นทะเบียนและบวชต้นพะยูง
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
งานมหกรรม อย.น้อย บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
งานมหกรรม อย.น้อย บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ขออนุญาตนำเสนอบริบทบางส่วนของโรงเรียน
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการบุญพิมพ์ ภูชมศรี ดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพจาก สะป.บึงกาฬ
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ 2556 โรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสิน กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี วันแม่แห่งชาติ 2556
7 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง กำหนดปฏิทินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินฯ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง..เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียรนในฝัน สพป.บึงกาฬ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2556 ที่ วิทยาลัยเทตโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เซกา จ.บึงกาฬ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นตัวแทนระดับภาคฯ โครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กับกิจกรรมเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุดรทิสวาส
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ชนะเลิศการแกะสลักผลไม้ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้รับรางวัลชนะเลิศแกะสลักผลไม้ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ในมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬและวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองระดมสมองขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการบุญพิมพ์ ภูชมศรี เป็นประธานในการระดมสมองครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการยกรดับคุณภาพการศึกษาห้องเรียนคุณภาพ
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด รับสมัครครูอัตราจ้าง
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม คิงส์คัพฯ จำปี ๒๐๑๓
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม คิงส์คัพ และ แบรนด์ ซูโดกุ ควีนส์คัพ ประจำปี ๒๐๑๓
20 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนเลิดสินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและขบวนแห่ป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล
19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเลิดสินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและขบวนแห่ป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล
20 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ..โรงเรียนดี ศรีตำบล..
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 ทาง ธกส.บึงกาฬ ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนเลิดสิน โรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเลิดสิน รับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล ผลคือ ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345