[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
  • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  

26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางระพีพร ถิ่นปรุ เผยแพร่หนังสือ ศัพท์คำคม 2 ตัวอักษร
21 / ม.ค. / 2558 :
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29
ประกาศโรงเรียนบ้านบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
13 / ม.ค. / 2558 :
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5 / ม.ค. / 2558 :
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล (FIBA)
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา (FABA)
11 / ธ.ค. / 2557 :
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติระดับประถมศึกษา
17 / พ.ย. / 2557 :
ประกาศสอบราคา
ประกาศโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA
6 / พ.ย. / 2557 :
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนระดับประเทศ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งเดิ่นติวเข้มค่ายภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ AEC
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหนองเดิ่น สังกัด BUNGKLA PEER CENTER
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\"
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
1 / ส.ค. / 2557 :
หนองเดิ่นทุ่ง เร่งพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมตรวจสอบภายใน
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
31 / ก.ค. / 2557 :
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
31 / ก.ค. / 2557 :
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
30 / ก.ค. / 2557 :
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขัน โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
10 / ก.ค. / 2557 :
หนองเดิ่นทุ่งร่วมใจแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าแด่พระสงฆ์
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งแห่เทียนเข้าพรรษา
23 / มิ.ย. / 2557 :
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
21 / พ.ค. / 2557 :
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
  • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
  • บึงกาฬ.คอม
  • มายบึงกาฬ.คอม
  • บึงกาฬ.เน็ต
  • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
  • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
  • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
  • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
  • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
  • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
  • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
  • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
  • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
  • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
  • โลโก้ สพฐ.
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
  • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
  • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
  •    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
    โทรศัพท์ : 0-4249-1247
    กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
    กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
    กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
    กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
    หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
    โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345