[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
งเดิ่นติวเข้มค่ายภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ AEC
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหนองเดิ่น สังกัด BUNGKLA PEER CENTER
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\"
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่ง เร่งพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมตรวจสอบภายใน
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขัน โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่งร่วมใจแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าแด่พระสงฆ์
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งแห่เทียนเข้าพรรษา
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
28 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทแงคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345