[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
งเดิ่นติวเข้มค่ายภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ AEC
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหนองเดิ่น สังกัด BUNGKLA PEER CENTER
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\"
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมจัดโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายนักเรียน\"คนดีของแผ่นดิน\" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่ง เร่งพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมตรวจสอบภายใน
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รองผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขัน โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
หนองเดิ่นทุ่งเร่งอบรม CLT พัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
หนองเดิ่นทุ่ง ติวเข้มครูอบรม CLT
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
หนองเดิ่นทุ่งร่วมใจแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าแด่พระสงฆ์
นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งแห่เทียนเข้าพรรษา
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
ร.ร.บ้านขามเปี้ย ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
28 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทแงคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมคำคม ป.๑-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวัน
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345