[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

2 / พ.ย. / 2554 :
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
1 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ หรือ ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
26 / ต.ค. / 2554 :
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโนนสว่างโป่งเปือยไคสี จัดประชุมกลุ่มโรงเรียน ประจำปี 2554 เพื่อจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
7 / ต.ค. / 2554 :
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาสะแบงนาแสง
วันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่มโรงเรียนนาสะแบงนาแสงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาสะแบงนาแสง
28 / ก.ย. / 2554 :
จังหวัดบึงกาฬเคลื่อนที่
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ.บึงกาฬ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
12 / ก.ย. / 2554 :
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลบุ่งคล้า
12 / ก.ย. / 2554 :
โรงแรมสำราญสานฝัน นักเรียนยากจนแต่เรียนดี
นายวรรณะ บึงกาญจนา เจ้าของและผู้จัดการโรงแรมสำราญอพาร์ตเมนท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
7 / ก.ย. / 2554 :
แชมป์ อย.น้อยระดับจังหวัด
โรงเรียนบ้านนาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด ที่โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย
6 / ก.ย. / 2554 :
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนบ้านดอนแพง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 คว้ารางวัลระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 1
6 / ก.ย. / 2554 :
โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 2 โรงเรียนศูนย์คุณธรรมชั้นนำ ณ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี อ.เซกา จ.บึงกาฬ
5 / ก.ย. / 2554 :
จันพิลาอนุสรณ์เกษียณ กัลยาณิวัฒนา 2
นายวิเชียร จันพิลา ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 บริจาคเงินสร้างแท่นบริเวณเสาธงชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
5 / ก.ย. / 2554 :
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
หลวงปู่คำสี อุปสันโต พร้อมศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อ.ศรีวิไล
19 / ส.ค. / 2554 :
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมา และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
19 / ส.ค. / 2554 :
ค่ายเด็กปฐมวัย
๑๑ สิงหาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรม \"ค่ายเด็กปฐมวัย\" โดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
17 / ส.ค. / 2554 :
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
17 / ส.ค. / 2554 :
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
อาสาสมัครชาวอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
17 / ส.ค. / 2554 :
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554
15 / ส.ค. / 2554 :
วันแม่แห่งชาติ
๑๑ สิงหาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยมีชุมชนเข้าร่วมอย่างมากมาย
14 / ส.ค. / 2554 :
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ
11 / ส.ค. / 2554 :
Mother festival of Nasing School
Mother festival of Nasing School\'54 on Thursday ,11,August,2011.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345