[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

20 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ ๓)
สพป.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
14 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศผล การสอบคัดเลือก ครู วิทย์-คณิต
สพป.บึงกาใ ประกาศผล การสอบคัดเลือกครู วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
13 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
13 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
30 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
29 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศ รับย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
29 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร และสายผู้สอน
28 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ที่ จ.ชัยภูมิ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬโดย ท่านนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
28 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย
26 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
23 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
21 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัิติงานธุรการโรงเรียน
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัิติงานธุรการโรงเรียน
20 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำรงตำแหน่งว่าง
20 / พ.ย. / 2555 : ประกาศ
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ รับสมัครครูธุรการ
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ รับสมัครครูธุรการ
14 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าค่ายพักแรมประจำปี
ค่ายลูกเสือนิรัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำลูกเสือ เนตรนารีฯ เข้าค่ายพักแรมประจำปี
10 / ต.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรพย์ครูหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
10 / ต.ค. / 2555 : ประกาศ
เอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน-กรณีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน-กรณีสอบราคา และขั้นตอนการดำเนินการหลังจากทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345